Referenser

Här kan du läsa vad våra kunder säger om oss och vad vårt samarbete lett till.

 

Service Finder

Servicefinder har varit kund sedan 2011 då vi fick i uppdrag att hantera och öka återbäringen ifrån sponsrade länkar. Vi utförde analys av etablerade rutiner för resultatmätning, och nya rutiner utvecklades därefter som bättre stämde överens med företagets affärsmodell. Relevant mätdata kunde därmed genereras, och det faktiska resultatet av sponsrade länkar kunde fastställas. Vårt optimeringsarbete har lett till:

 • Att återbäringen har ökat med 200 %.
 • Att klickkostnaden har minskat med 20 %.

 

WonderCruises

Wondercruises har varit kund sedan 2011 då vi introducerade sponsrade länkar hos dem för att öka försäljningen via deras hemsida. Vi utvecklade en sökordsportfölj och implementerade rutiner för resultatmätning. Inledningsvis omfattade samarbetet annonsering på den svenska marknaden men kom i ett senare skede även att innefatta annonsering på bland annat den norska marknaden. Effekten av sponsrade länkar på företagets försäljning har successivt vuxit under samarbetet, och i april 2014 utgjorde inkommande trafik via sponsrade länkar:

 • 30 % av den totala försäljningen i Sverige.
 • 50 % av den totala försäljningen i Norge.

 

Strömsbergsgård

Hästsportbutiken Strömsbergsgård kom i kontakt med oss 2009 med målet att öka försäljningen i webbutiken genom ökad sökbarhet i Googles organiska träfflista med ett urval av deras produkter. Vi satte ihop ett team med uppgift att sökmotoroptimera deras hemsida för Google. Mätbara nyckeltal identifierades och köpbeteenden på hemsidan har sedan analyserats löpande för att nå maximal utdelning. Detta har resulterat i att deras försäljning har ökat så pass mycket att det behövts mer personal för ta hand om orderna.

Under 2014 aktiverade vi även tjänsten ”fler affärer” som har genererat fler e-postadresser för deras utskick av nyhetsbrev än de någonsin haft tidigare. Vårt samarbete har lett till:

 • Toppositioner på Google inom sitt område.
 • Trafiken från Google till hemsidan har ökat med 600%
 • Försäljningen via Google har ökat med 500%

 

Svenska Mäklarhuset

Vårt samarbete med Svenska Mäklarhuset startade 2010. Då inleddes arbetet med att analysera marknaden och sökmotoroptimera deras hemsida för viktiga sökbegrepp. Med hjälp av mikrodata gjordes hemsidan synlig vid sök på orter kring Stockholm vilket har lett till att den organiska trafiken till deras hemsida har ökat stabilt sedan dess. Under åren har vi aktiverat mätbara nyckeltal och analyserat dessa kontinuerligt. Svenska Mäklarhuset AB beskriver samarbetet med följande ord:

”Utöver Viva Medias gedigna kunskap ser de alltid till att överträffa mina förväntningar. De är väldigt trevliga, kunniga och service minded, och är det perfekta bollplanket. Jag litar tveklöst på att de hjälper oss att ligga steget före och analyserar vad som är viktigt för oss.”

 

Fler referenser

Flera av våra kunder har även betygsatt oss via omdömestjänsten Rejta. Du kan läsa deras referenser här.

 

DI Gasell

Som ett resultat av stark tillväxt mottog vi (MediaView) utmärkelsen DI Gasell 2013. Ett Gasellföretag uppföljer följande kriterier:

 • En omsättning som överstiger 10 Mkr
 • Minst tio anställda
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • Sunda finanser