Arash Gilan föreläser på Föreningen för Chefer och Ledare 2017-10-20

Viva Medias VD Arash Gilan talar under rubriken ”Get Digital – or die trying” vid Föreningen för Chefer & ledares studiedagar 2017. Årets tema är ”Transformera ditt ledarskap”.