Viva Media

3 insikter att ta med sig

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Virusutbrottet har påverkat allas dagliga liv och för varje dag med sig nya förändringar kring läget. Det är en oförutsägbar framtid vi går till mötes och marknadsundersökningsföretag globalwebindex, YouGov och Kantar har under den senaste månaden gjort en hel rad konsumentundersökningar på olika marknader. Här får du tre viktiga insikter att ta med dig.

Covid-19 kan vara en av de starkaste krafterna för digitalisera samhället och individer på riktigt. Krisen gör att människor lättare tar till sig lösningar på digitala plattformar och det är troligtvis inget beteende som kommer upphöra bara för att viruset skulle tas under kontroll. Så att nu se över vilka förändringar du kan göra i din marknadsföring för att passa en kundgrupp som har alltmer av sin uppmärksamhet på en skärm.

 

1  Fortsatt annonsering, men utnyttja inte situationen

Enligt en studie från globalwebindex* gjord 16-20 mars 2020, var 29% av “online users” i UK av uppfattning att företag inte ska annonsera som vanligt, utan anpassa sin kommunikation utifrån rådande situation. I Tyskland var motsvarande siffra 62%. Men vad är konsumenter istället ute efter att få höra eller se? Enligt studien* vill konsumenter på Facebook i stor utsträckning ha hjälp med lösningar på deras vardagsproblem. Därför är en god idé att kommunicera de unika lösningar som ditt företag erbjuder till problemet, eller belysa förändringar som ni gör i linje med nya rekommendationer. Viktigt är dock att på inget sätt ha ett budskap som kan tolkas som att företaget försöker sko sig på krisen. 

*Källa: GlobalWebIndex COVID Multi-Market Study 16th – 20th March 2020

 

 

2  Underhåll och stimulera

Gruppen 18-34 år är allra minst påverkad fysiskt av viruset, men störst påverkade socialt. Detta leder till att det finns en möjlighet att framförallt underhålla och stötta denna åldersgrupp på digitala kanaler. Åldersgruppen uppger också att de den senaste tiden har handlat mer online för att stilla rastlösheten. Något som kan vara en möjlighet att titta närmare på som e-handlare. Men som vi varit inne på i punkt 1 är det ett minerat fält, där annonsering inte ska fokusera på att utnyttja det aktuella läget. 

Här kan ett steg i rätt riktning vara att ta dig an din innehållsmarknadsföring på riktigt. Ställ dig frågan vad dina kunder uppskattar för innehåll i resan fram till köp – är det t ex kunskap och inspiration? Bjud på innehåll som är “ever green” dvs skapar mervärde långt framöver (e.g. 5 tips, DYI, recept, turtorials m.m) på så sätt byggs relationen upp med varumärket/företaget. Här ska du inte underskatta värdet av att koordinera ditt organiska innehåll (ej betalt) med din betalda marknadsföring på Facebook och Instagram. Skapar du en tydlig innehållsplanering finns här många synergier att finna för ditt varumärke. 

 

 

3  Möt oroliga målgruppers behov

I tider av oro är det viktigt att vara lyhörd och visa förståelse hos sin målgrupps känslor. Den högsta rädslan har visat sig vara hos 55+ personer. Det är viktigt att vara medveten om denna rädsla och tillgodose denna åldersgrupp om man som företag har dessa som sin primära målgrupp. Många gånger kan det bara handla om att förtydliga köpvillkoren så att de känner sig välinformerade och därigenom tryggare med att handla hos dig.

 

 

 

Siffrorna ovan är från en undersökning gjord på medborgare i UK och Tyskland men är likväl applicerbart på den nordiska marknaden. Vi får inte glömma att tiden vi är inne just nu är snudd på historisk och hur företag agerar just nu kommer eka ett bra tag framöver. Hur vill ditt företag bli ihågkommet när Covid-19 har blåst över?