Sverige - Viva Media

3 saker du bör tillämpa för att locka till nyfikenhet

Content Nyhetsbrev
Publicerad , senaste uppdatering

Tidigare jag talat talat om hur man anspelar på besökarens känslor för att locka till aktivitet på nätet. Genom små förändringar i sättet du kommunicerar ökar du trafik, klick och konvertering på din webbplats.

Problemet med detta är dock att det missbrukas. Skribenter som kan alla knep använder dem till sin spets, något som ofta leder till motsatt effekt. Det gäller att göra besökaren intresserad, men samtidigt inte avslöja för mycket. Att stimulera och uppehålla besökarens nyfikenhet kan vara svårt, men ack så viktigt.

Copywritern Amy Harrison skriver i ett inlägg på Copyblogger om hur man som stimulerar till nyfikenhet med hjälp av Professor George Loewensteins teorier.

Bygg upp & bibehåll nyfikenheten

Nyfikenhet är vad som utvecklar individen och hela mänskligheten. Viljan och möjligheten att veta mer driver oss i jakten på nya upptäckter. Hur riktar man då denna nyfikenhet mot länkar, nyhetsbrev och intressanta artiklar?

Psykologi- och ekonomiprofessorn George Loewenstein har i sina studier kommit fram till hur man utlöser och bibehåller individers nyfikenhet samt hur det påverkar vårt sätt att agera. Loewenstein har kunnat bryta ner detta i tre viktiga beståndspunkter:

1.      Arbeta med att förvränga besökarens förväntningar

2.      Stimulera besökaren genom att berätta något de inte vet

3.      Vet om när det är dags att sluta

Låt oss nu se hur vi kan använda oss av nyfikenheten hos våra besökare för att få dem att agera:

Förvräng besökarens förväntningar

Rubriker som stimulerar till nyfikenhet är svåra att fokusera på rätt sätt. Men ett sant faktum är att vår nyfikenhet väcks när vår världsbild omkullkastas eller förvrängs.

Ta denna rubrik som exempel:

Öka dina klick med 50 % genom fler annonser

Säger inte så mycket och stimulerar inte speciellt mycket till nyfikenheten. Försök med denna istället:

Hur en 10 % större investering ökar dina intäkter med 50 %

Denna rubrik omkullkastar verkligen besökarens förutfattade meningar. Genom en liten investering kan du öka dina intäkter dramatiskt. Detta vill du säkert läsa mer om!

Loewenstein upptäckte att graden av nyfikenhet ökade om man höjde de förväntningar som fanns inom ett område som intresserar individen.

En entreprenör är säkert intresserad av att öka sina intäkter med 50 % genom en mindre investering och blir naturligtvis väldigt nyfiken och vill läsa mer.

Reta besökaren! Men bara lite

Individen antar ofta att man vet mycket mer än vad man faktiskt vet. Därför bör du se till att inte förlora besökare som ”vet” vad du tänker berätta. Ett exempel:

3 knep som gör dig till en bättre skribent

En person som ser sig som en bra skribent tycker kanske inte den har så mycket mer att lära och tenderar därmed att inte bli speciellt nyfiken av rubriken. Prova istället:

3 nya knep du måste lära dig för att bli en duktig skribent

Här omkullkastar man besökarens förväntningar genom att sätta epitetet ”nya knep” i rubriken. Samtidigt så påpekar vi att man ”måste” kunna dessa knep för att klara sig som skribent. Alltså uppmanar vi till nyfikenhet genom att presentera något som besökaren inte vet inom ett område den vill vara framgångsrik inom.

Sluta i god tid

Ett vanligt problem inom sälj-copy är att man överdoserar på nyfikenhet. Loewenstein menar att nyfikenhet är en färskvara som avtar om besökaren lämnas otillfredsställd under en längre tid.

Din rubrik är ett jättebra sätt att locka till läsning, men den garanterar inte ett fortsatt intresse hos besökaren.

Rubriken får besökaren att läsa första meningen. Den första meningen ska få besökaren att läsa den andra meningen, o.s.v. Det gäller därför att underhålla måttet av nyfikenhet och ge någonting tillbaka under processens gång.

Vad man gjorde för att förvränga besökarens förväntningar och reta den måste man nu leva upp till. Men avslöja inte allt på en gång. Få besökaren att inse att han bör ta del av hela innehållet för att få en förståelse för dess mening.

När du har fångat besökaren kan du börja fokusera på att erbjuda ett rikt innehåll och berätta en historia som håller besökarens uppmärksamhet levande.

Vad väcker din nyfikenhet?