Viva

3 starka faktorer som skapar ett intressant innehåll

Content E-handel
Publicerad , senaste uppdatering

Har du någonsin ställt dig själv frågan: Varför får andra leverantörer större respons på sitt innehåll trots att vi i stort sett erbjuder samma produkter? Någonting är det som får andra att lyckas bättre med sitt innehåll och det handlar inte om att ge långa och korrekta beskrivningar, det kan i stort sett alla göra. Nej, det handlar om att finna den sista dimensionen för att skapa en hållbar kontakt med besökaren.

Även om innehållet ska vara unikt för din sida finns det mönster du kan följa för att lyckas bättre med din informationsspridning och på så sätt vinna konsumenternas hjärtan. Här följer tre specifika element som utgör ett av dessa mönster som på sikt skapar ett innehåll som fångar läsaren och får den att komma tillbaka för mer.

Visa sårbarhet

Att visa sin sårbarhet handlar om transparens. Att låta dina besökare förstå din verksamhet på djupet och verkligen sätta sig in i vilka unika värderingar du sätter på din verksamhet och dess produkter. Berätta din historia med ärliga intentioner. Förstärk dina produkter genom att berätta vad de verkligen betyder för dig.

Med ’att visa sin sårbarhet’ menar jag dock inte att du ska berätta hela verksamhetens livshistoria och blotta svaga punkter. Det handlar istället om att vända sig till besökaren med ett öppet sinne. För visar man kärnan av din verksamhet har du möjligheten att skapa en förtroendebrygga som håller och som leder till nya möjligheter. Berätta din historia på rätt sätt och vinn över dina intressenter!

Berätta din historia

En bra historia väcker känslor och förtrollar mottagaren. Genom att föra en god retorik med ett självklart mål leder du dina besökare rätt och får dem att återkomma. Nyttja dina plattformar på rätt sätt tillsammans med övrigt innehåll och interaktion för att fånga in potentiella kunder och erbjuda ett unikt värde.

Koppla din historia genom att öppna dig och förklara vad din verksamhet verkligen handlar om. På så sätt kommer du hela tiden ett steg närmare mot att erövra marknaden. Se till att hitta en ton som passar branschen och belyser vad som är unikt med din verksamhet. Lockar det tillräckligt kommer de att komma!

Ställ frågan: Varför?

För att skapa ytterligare värde till spridningen av din historia behöver du på något sätt berätta varför du väljer att framställa din verksamhet på det sätt du valt. Varför ska jag utmana min nuvarande branschposition och hur gör jag det för att vinna nya marknader?

För sanningen är att du måste utmana branschens fasta form för att påvisa vad som är unikt med din verksamhet. Framställ ditt innehåll på ett sätt som förklarar var du befinner dig och vart du vill nå genom att kommunicera ett värde som fler efterfrågar. Detta kräver givetvis en aktivitet från din sida, för ingen har någonsin kommit någonstans utan att ifrågasätta sig själv och sin omgivning.

Din Sårbarhet är vad som gör dig unik men det är sättet som Historien berättas som skapar värdet, men det är först när man klargör Varför man gör det som man ger sin marknadsföring riktning och  mening för mottagaren.

Artikeln är baserad på Paul Juns artikel Three Basic Elements of Content that Spreads på Copyblogger.com.