Viva

3 tips för konverteringsoptimering

Konverteringsstrategi
Publicerad , senaste uppdatering

Att arbeta med konverteringsoptimering på sin webbplats bör vara en självklarhet oavsett vilken kategori webbplatsen har. Till största del så har alla webbplatser en syfte och minst ett mål med sina besökare. Det kan vara så att man exempelvis vill att besökaren ska: handla från webbshoppen, beställa produktkataloger eller provexemplar, kontakta företaget via mail eller telefon, klicka på en annons, följa företaget/personen bakom webbplatsen på sociala medier eller att besökaren ska ha tagit åt sig av informationen. Som du nu kanske tänker så handlar det inte alltid ha ett monetärt mål för webbplatser. Att man uppnår målen som de tidigare nämnda, innebär inte att man redan konverteringsoptimerar. Konverteringsoptimering handlar om förbättra innehållet på webbplatsen för att få fler besökare att uppnå målen på webbplatsen.

konverteringsoptimering, tunnelAtt öka konverteringsgraden för en sida på webbplatsen med ett par procent kan ge en stor skillnad för en sida med låg konverteringsgrad men med många besökare. Jag kommer i denna artikel att presentera för dig 3 tips om hur du kan arbeta med konverteringsoptimering på din webbplats för att öka konverteringsgraden.

1. Tydlig uppmaning till handling (Call-To-Action / CTA).

Att vägleda besökaren till handling och uppmaning är väldigt viktigt för att besökaren ska hitta rätt och uppnå de önskade målen på webbplatsen. Dessa CTA bör vara tydligt framstående på sidan där besökaren ska klicka för att ta sig vidare. Oavsett vad det är du erbjuder på webbplatsen eller informerar om så glöm inte att ha en genväg till det genom att alltid ha med en CTA så besökaren hittar rätt istället för att behöva leta efter erbjudandet eller informationen.

Ett exempel på hur detta kan se ut är på sidan MediaAnalys produkt konverteringsstrategi, där vi har en tydlig CTA, “Kontakta oss”-knappen enligt bilden nedan:

 

tydlig cta

Har man en otydlig CTA eller ingen alls är risken stor att besökarna kommer missa det du vill att besökaren ska göra på sidan.

2. Ett relevant innehåll.

En av de viktigaste delarna i konverteringsoptimering är att alltid hålla innehållet relevant till vad besökaren förväntar sig och till vad det faktiskt du försöker förmedla. Är innehållet irrelevant så kommer besöker troligen att avvisas om inte besökarens syfte förändrats av innehållsinformation som den exponerats för.

Besökare från en och samma kanal har mer snarlika intentioner och bör därför även tas till hänsyn. Om du har en PPC-kampanj med ett par utvalda sökord till en specifik sida så kan det vara en god idé att använda sig av dessa i innehållet och så att detta framgår tydligt för att upprätthålla relevansen. Bilder som tilltalar besökaren kan hjälpa till att fånga dess uppmärksamhet och är en god idé att använda sig även av.

Sådant innehåll som kan vara störande, överflödigt och irrelevant bör tas bort från innehållet för att få besökarens fulla uppmärksamhet på det viktiga i innehållet. Hur det skulle kunna se ut om vi gör om bilden ovan med ser vi på bilden nedan:

störande innehåll

På bilden ovan ser vi att det finns många CTA, nyheter som stör och mobilapplikation som är irrelevant.

3. Sociala bevis och förtroende.

När vi är ute efter att köpa något så väger rekommendationer från vänner och bekanta väldigt mycket till vårt beslut att köpa en vara. Men det kan även vara så att man får ett större förtroende för en webbplats information och produkter om det finns många som gillar företaget på sociala medier. Därför kan det vara ett hjälpfullt element att använda sig av för öka konvertering på webbplatsen och för att styrka upp webbplatsens förtroende hos besökaren genom sociala bevis.

Bevisen kan komma från sociala medier så som, Facebook eller Google+. Men även prisjämförelsetjänster så som Prisjakt, Pricerunner och recensionstjänster så som Trustpilot eller Rejta.

prisjämförelsesidor

Skulle man ha dåliga omdömen på dessa tjänster så kan det istället ge en negativ effekt på konverteringsgraden och då bör man nog fundera på vad det är man gör fel gällande sina tjänster eller produkter istället. Känner du att du dessutom inte riktigt lyckas helt ut på Facebook så kan du börja med att läsa min kollegas artikelserie om att lyckas på Facebook.

Verktygen som du har hjälp av

När du arbetar med att konverteringsoptimera så behöver du använda dig av ett analysverktyg, exempelvis Google Analytics för att hålla koll på nyckelvärden och sätta upp mål för webbplatsen.

För att du dessutom skall kunna se hur förändringarna kommer påverka konverteringsgraden så är det även lämpligt att A/B-testa det innan du implementerar förändringarna. Att följa “best practise” och sedan applicera förändringarna kanske inte alltid lyckas öka konverteringsgraden första gången men då får man tänka om och testa sig fram. A/B-testa kan du även göra med hjälp av content experiments i Google Analytics.

Det kanske inte handlar om just dessa tre tipsen ovan som behövs för att öka konverteringsgraden på webbplatsen. Det kan vara produktutbudet eller information som inte uppfyller användarnas förväntan. Gällande produkter så har prissättningen oftast en stor betydelse. Men oavsett vad så går det alltid att förbättra. Genom att du konverteringsoptimerar så kommer det hjälpa marknadsföringen av webbplatsen i andra led än bara att fler besökare blir kunder eller uppfyller målen. Gör du informationen användbar och värdefull för besökarna så kommer det även gynna dig i långa loppet för synligheten på sökmotorerna.

Hoppas du får användning av dessa tips. Skriv gärna en kommentar eller berätta för mig hur det går med din konverteringsoptimering på webbplatsen.