Viva

3 trender för en framgångsrik e-handel

E-handel
Publicerad , senaste uppdatering

Nyligen släpptes E-barometerns årsrapport som beskriver svenskarnas e-handelsbeteende under 2015. Rapporten visar att den svenska e-handeln hade en stark tillväxt på 19 procent under året. I det här inlägget tittar vi på tre trender som lyfts fram i rapporten och som beskriver hur e-handlare kan utveckla sin affär för att mer effektivt nå dagens konsumenter.

Totalt omsatte svenskarna 50 miljarder kronor inom e-handel under 2015. Detta kan jämföras med omsättningen på 9 miljarder för tio år sedan. I E-barometern framgår det också att så mycket som 40 procent av svenskar i åldern 18 år och uppåt uppger att de e-handlar varor minst en gång i månaden. Andelen är störst bland de yngre, 18-29 år, där detta stämmer in på 57 procent bland de tillfrågade.

Vilka trender som beskrivs i rapporten bör man ta till sig som marknadsförare? Vi har sammanfattat svaret i tre punkter:

 

  1. Att ha en digital strategi är avgörande

En genomgående faktor som beskriver e-handelns utveckling under 2015 är samhällets snabba digitalisering där tid och plats spelar en allt mindre roll. Vi bär ständigt med oss mobilen och den fysiska butiken samspelar allt mer med den digitala.

E-barometern visar att 71 procent av svenskarna använde sin mobil i inköpsprocessen av varor under fjärde kvartalet i 2015. Mobilen har använts för att ta emot erbjudanden, söka efter butik, research om en vara i butiken eller för att kolla lagersaldo.

Därför poängterar rapporten att detaljister behöver en tydlig digital strategi för att inte bli omsprungna och drar slutsatsen: ”Dagens konsumenter vill ha en sömlös köpupplevelse oavsett kontaktyta och aktörer på den svenska detaljhandelsmarknaden kan inte längre bortse från den digitala handelns inflytande.

 

  1. Se till att synas bra på Google

E-barometern fastslår att sökmotorer är den viktigaste källan för research innan köp för konsumenter. Andelen som uppger att Google är en viktig källa till research innan inköp, 82 procent, är större än de som uppger vänner och bekanta som researchkälla, vilket 62 procent svarade. Även jämförelsesajter (68 procent) och fysiska butiker (62 procent) är betydelsefulla källor till research innan köp.

Tittar vi på vad e-handlarna anser som de viktigaste marknadsföringskanaler för att informera och annonsera svarar 73 procent sökordsoptimering. Därefter kommer Facebook (70 procent), nyhetsbrev via e-mail (65 procent), annonsering i sociala medier (49 procent), tidningsreklam (47 procent) och sökordsannonsering (45 procent).

När vi är inne på marknadsföring vill vi också poängtera att även sociala medier sticker ut som en viktig kanal. Rapporten uppger att det är den kanalen på nätet som växer mest för att driva trafik till e-handeln och att den utvecklingen ser ut att fortsätta.

 

  1. Kundupplevelse i centrum

Utvecklingen under 2015 visar att kundupplevelsen blivit mer central. Konsumenterna ställer krav på snabba leveranser men också på var och hur produkterna ska levereras. Att sätta kundupplevelsen i fokus är angeläget eftersom konsumenten inte drar sig för att byta till en annan leverantör om villkoren är bättre där. I arbetet med att skapa en bättre kundupplevelse är också en känsla av närhet och god service viktiga ledord.

Genom att utgå från kunderna, vilka de är och vad de gillar, gör man marknadsföringen ännu mer relevant för den enskilde kunden. Kunddata och kunskap om vad kunden vill ha innebär möjligheten att nå rätt person med rätt erbjudande vid rätt tillfälle.

När det gäller vilka egenskaper hos e-butiken som är mest avgörande för konvertering, att besökaren genomför ett köp, svarar hela 92 procent av konsumenterna att tydlig information om produkt, pris och leveransvillkor är en viktig faktor. Vidare svarar 90 procent att totalpris är viktigt, 83 procent svarar att det måste vara lätt att navigera på webbshopen och 81 procent svarar kundservice. Att kontinuerligt arbeta med tydlighet och service är därmed också viktiga faktorer för en förbättrad kundupplevelse och i slutändan nöjda och återkommande kunder.

 

E-barometern baseras på undersökningar som görs varje kvartal och tas fram av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. I E-barometerns definition av e-handel innefattas försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik. Det innebär bland annat att köp av tjänster såsom resor eller konsertbiljetter inte ingår, även när det köps via internet.