Viva

5 skäl till att prova annonsering på YouTube

PPC YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

I takt med att konsumtionen av video på YouTube ökat kraftigt år efter år så har även YouTube som annonseringsplattform förbättrats markant. Möjligheterna att rikta videoreklam mot videoinnehåll som matchar alla branscher är i dag i princip obegränsade och allt fler företag och organisationer upptäcker fördelarna med YouTube som en del av sin marknadsföring.

 

YouTube firade nyligen 10 år och slår ständigt nya rekord i räckvidd. Den sociala videodelningssajten är världens största och besöks varje dag av över en miljard användare. Bara i Sverige besöker över 82% av internetanvändarna YouTube och över 1,6 miljoner av svenskarna använder YouTube dagligen. Fortfarande når SVT och TV4 ut till fler tittare sett över hela Sveriges befolkning men i åldrarna 15-24 år är YouTube sedan flera år den överlägset största kanalen. Q1 2015 såg unga mer på YouTube än på all traditionell TV sammantaget, och i åldersgruppen 65-74 år har räckvidden fördubblats jämfört med första kvartalet 2014.

 

Som YouTube-annonsör har du fantastiska möjligheter att målstyra din annonsering exakt mot den målgrupp som du vill ska se dina annonser. Dessutom betalar du bara när din målgrupp faktiskt har sett eller interagerat med din annons. Annonseringen hanteras enklast genom Google AdWords och kopplas direkt mot de YouTube-videos och den YouTube-kanal som ska marknadsföras. Nyckeln är att fokusera på bra videoinnehåll och att som annonsör vara noggrann med hur du fördelar din budget och riktar dina annonser.

 

För att kunna göra detta på bästa sätt har vi tagit fram

fem saker att tänka på för att driva lönsam YouTube-annonsering:

 

 

 • 1. Betala bara när du når din publik

 

   1. På YouTube betalar du enbart för resultat i form av minst 30 sekunders annonsvideovisning, fullständiga videovisningar eller interaktioner med din video.
   2. Genom YouTubes smidiga TrueView format väljer användarna själva om de vill se dina annonser. På så sätt slösas inga pengar på personer som inte är intresserade av din verksamhet.
   3. Tänk på att användarna snabbt ska få en förståelse för varför videon är intressant för dem, vad de förväntas göra och vilket företag det rör sig om.

 

 • 2. Nå dina idealkunder

 

   1. Använd YouTubes kraftfulla inriktningsmöjligheter och styr annonseringen mot YouTubes över 1 miljard dagliga besökare med videoinnehåll för alla branscher och intressen. Visa dina videoannonser enbart för dem som är viktigast för din verksamhet!
   2. Styr dina annonser mot de geografiska områden där ni är aktiva, mot de ämnen som dina kunder intresserar sig för och målstyr dina annonser mot specifika kanaler och videos.
   3. Snittanvändaren på YouTube ser över 40 minuter per session, en ökning med över 50% sedan förra året. Tänk på att skapa innehåll där dina kunder kan fördjupa sig i din produkt och verkligen lära sig något nytt.
   4. Ta vara på YouTube remarketing möjligheter för att kunna visa videos emot kunder som tidigare besökt din e-handel men exempelvis inte fullgjort sitt köp.

 

 • 3. Mät effekten av din annonsering

 

   1. Som annonsör får du alltid full kontroll på varje krona som spenderats och vad den resulterat i.
   2. Ställ din egen annonsbudget efter ditt företags möjligheter och justera själv taket för vad varje annonsvideovisning maximalt får kosta.
   3. Ta fram utförliga rapporter på vad din annonsering genererat för din verksamhets nyckeltal.
   4. Se var dina annonser har visats och vilka annonsplaceringar som har fungerat i överensstämmelse med din målsättning.

 

 • 4. Bygg ditt varumärke

 

   1. Väx tillsammans med YouTube! Se hur din kanal får fler visningar, prenumeranter och videodelningar.
   2. Öka förståelse för vad som utmärker just ditt företag! Tillför ett mervärde för dina kunder genom YouTube.
   3. Lär känna dina kunder! Ta vara på responsen på dina videos och skapa nytt innehåll som fokuserar på dina YouTube-tittare.

 

 • 5. Öka din lönsamhet

 

  1. Utnyttja YouTube som ett led i dina kunders köpprocess. Använd video som ett naturligt verktyg för att öka förståelsen av dina produkter och tjänster.
  2. Sänk dina marknadsföringskostnader och stärk ditt varumärke. Jämför resultatet för traditionell TV-reklam med den räckvidd och kostnadseffektivitet som YouTube erbjuder.
  3. Driv direktförsäljning för ditt företag! Se YouTube som en säljkanal där du har möjlighet att påverka resultatet för din verksamhet.

 

YouTube har öppnat upp ett helt nytt sätt att konsumera rörlig media och video online genom att fokusera på innehåll som fokuserar på användarna. I och med det så har också YouTube som annonsplattform kunnat fokuserats kring företags slutkunder och hur de kan ha nytta av ett företags tjänster. Vi på Viva Media älskar reklam med full transparens som sätter slutkunden i centrum och ser YouTube som en fantastisk kanal att jobba vidare med för våra kunder! Vill du veta mer om Youtube Annonsering eller låta oss ta hand om dina annonser på Youtube, tvekar inte att ta kontakt med oss.