Viva

6 tips på hur du optimerar din YouTube-video

Sökmotoroptimering YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

Att sökmotoroptimera texter på din hemsida är viktigt för att få den att hamna långt upp i sökmotorer. På samma sätt är det viktigt att SEO-optimera din YouTube-video. Här kommer fem tips på vad du kan tänka på när det är dags för publicering!

1. Du kan öka spridningen av dina YouTube-videor med hjälp av en videotitel som innehåller relevanta nyckelord. Håll dina titlar runt 70 bokstäver för att de inte ska förbises av sökmotorerna.

2. Beskrivningen som du fyller i när du laddar upp en video talar om för både sökmotorerna och för tittaren vad din video handlar om. Här kan du skriva en hur lång beskrivning du vill, men se till att de första 100-150 orden är relevanta för potentiella tittare och att de är fyllda med sökord anpassade för sökmotorerna. Var extra noggrann med den första meningen i din beskrivning, det är nämligen den som blir synlig i resultatsidan i sökmotorerna och bland YouTubes sökresultat.

3. Se till att videons miniatyrbild ger en tydlig bild av vad videon handlar om. Du bör också göra miniatyrbilden lockande att klicka på, här är text i bilden ofta användbart.

4. När du skriver videotaggarna, använd de nyckelorden du använde titeln, samt termer och fraser som utförligt beskriver videon/produkten. Du kan också använda dig av branschrelaterade nyckelord, så länge som de har någon koppling till videon. Använd Google Trends för att ta reda om det finns några relaterade ord som för tillfället är populärare än andra, använd i så fall dem.

5. Inkludera också så kallade CTA (Call to action) till din video. Det kan handla om en länk till en produktsida eller en intressant och användbar artikel på din blogg.

6. Sökmotorerna kan inte titta på videor, men kan läsa av text. Därför kan det vara smart att använda dig av undertexter till din video. Då kan sökmotorerna förstå vad den handlar om, samt att det också är väldigt bra ur användarsynpunkt.