Viva

5 uppdateringar för Google Grants-konton

Google Ads
Publicerad , senaste uppdatering

Med Google Ad Grants får ideella organisationer som uppfyller kraven annonsera via Google AdWords utan kostnad upp till $10,000 USD per månad – på Googles sökresultatsidor. Med programmet vill Google hjälpa organisationer att nå ut med sitt budskap över hela världen och få större global genomslagskraft. Nu uppdateras programmet på flera olika sätt.

En ny möjlighet är budgivningsstrategin som heter ”maximera konverteringar”. Istället för att lägga manuella bud på varje sökord, så läggs i den här strategin budgivningen i Googles händer – sedan optimerar de mot målet att få in så många konverteringar som möjligt för vald budget. Detta kan då medfölja att några klick kostar mer än det tidigare taket på 2$.

De nya reglerna för Google Grants-konton

1. Krav på 5% CTR i kontot
– Om kontots totala CTR är lägre än 5% under två månader i följd stängs
kontot av.
2. Krav på geografisk styrning
3.  Sökord med Quality Score på 2 eller lägre ska tas bort
– Några omtyckta sökord försvinner, men i det stora hela kommer det
bara ge kontot bättre relevans (och därmed bättre CTR).
4.  Förbud mot brand-sökord som inte har koppling till ditt eget brand (d v s
konkurrenters namn)
5.  Förbud mot alltför allmänna sökord
Den sistnämnda punkten är den mest oklara. Som exempel nämner
Google ”gratis e-böcker” eller ”ladda ner musik”, men det finns många
sökord som befinner sig i en gråzon. Vi får se var gränsen dras.

Ytterligare några uppdateringar

Det finns också nya krav på annonstillägg och att varje kampanj ska innehålla minst två aktiva annonsgrupper med minst två aktiva annonser
vardera. Till sist så finns nu kravet på att aktuell organisation endast ska jobba mot välgörande ändamål. Vad detta innebär i detalj behöver
Google specificera.

Vissa experter har kritiserat Google för att dessa förändringar kan påverka välgörenhetsorganisationerna negativt, med följden att de som inte genererar tillräckligt många klick löper en risk att få sina konton nedstängda. Men många tycker också att det tidigare taket på 2$ varit begränsande och att det här kan innebära en klar förbättring. Samtidigt sker ju också ett skifte i fokus mot mer relevans, vilket också ger användarna en bättre upplevelse av annonserna. Detta gynnar ju i slutändan välgörenhetsorganisationerna själva. Win-win alltså.

För de som fortfarande ställer sig skeptiska till utvecklingen, så finns alltid möjligheten att starta ett vanligt AdWords-konto. Oavsett approach kan VIVA alltid hjälpa till.