5 viktiga värden i Facebook Business Manager

Vad enkelt det vore om alla kampanjer på Facebook och Instagram hade samma målsättning, målgrupp och budget. Då vore det enkelt att jämföra kampanjernas utfall och välmående. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut riktigt så, olika målsättningar, budget och målgrupper gör att det kan vara svårt att se hur en kampanj verkligen presterar. Fem generella […]

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Vad enkelt det vore om alla kampanjer på Facebook och Instagram hade samma målsättning, målgrupp och budget. Då vore det enkelt att jämföra kampanjernas utfall och välmående. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut riktigt så, olika målsättningar, budget och målgrupper gör att det kan vara svårt att se hur en kampanj verkligen presterar.

Fem generella men viktiga värden

Det finns framförallt fem värden som är jämförbara, oavsett målsättning, målgrupp och budget. Självklart måste man hålla koll på värden som t.ex. kostnad/resultat och specifika värden för kampanjens målsättning och uppsatta mål, men dessa skiljer sig mycket från varandra beroende på just målsättning etc.

Många stirrar blint på resultatet, men att titta enbart på resultat säger egentligen ingenting. En kampanj med resultat 10 kan ha levererat betydligt bättre än en kampanj med resultat 1 000 000. Om du t.ex. driver en kampanj med målsättningen produktkatalogförsäljning för en E-handlare, som säljer exklusiva klockor med en budget på 1.000 kr, har du förmodligen en mycket lönsam kampanj. Om du däremot haft räckvidd som målsättning för att t.ex. marknadsföra en kommande storfilmspremiär på bio och en budget på 500.000 kr får resultatet betraktas som mycket dåligt.

1. Relevansresultat

Relevansresultatet är ett värde från 1-10 som helt enkelt visar en uppskattning av hur relevant din annons är för målgruppen. Det här baseras på flera faktorer som bl.a. resultatet och feedbacken. När du har ett högt Relevansresultat är det mer sannolikt att din annons visas för din målgrupp än för andra annonser med lägre relevansresultat. Du betalar också mindre för att nå en större del av din målgrupp.

Generellt brukar jag utgå från att allt från 5 och uppåt är OK men här utgör naturligtvis materialet en viktig faktor. Om en kampanj ligger under 5 och är på väg nedåt börjar det bli dags att avväga om man ska byta ut materialet eller om det börjar närma sig kampanjens slut och man känner sig nöjd med utfallet kanske helt enkelt dags att avsluta kampanjen lite i förtid.

Relevansresultatet kan ses efter att din annons har visats cirka 500 gånger.

2. Negativ feedback

Feedbacken är en viktig faktor för Relevansresultatet och mäts i Låg, Medel och Hög. En hög Negativ feedback innebär att många valt att dölja din annons. Om din Negativa feedback är hög innebär det att många valt att inte se mer innehåll från dig.

3. Positiv feedback

Det här värdet baseras på antalet gånger som personer förväntas interagera med din annons. Det kan t.ex. vara klick på länk, reaktioner på ett inlägg eller andra faktorer som hjälper dig uppnå målsättningen med kampanjen. Precis som med den Negativa feedbacken mäts Positiv feedback i Låg, Medel och Hög. Med en högre nivå förväntas mottagarna svara bättre på annonsen och dina chanser att uppnå målsättningen ökar.

4. Frekvens

Frekvensen visar hur många gånger du i genomsnitt nått varje person. Självklart kan önskad frekvens variera mellan olika målsättningar men generellt brukar man vilja ligga på mellan 4-6. Om du har för hög frekvens innebär det att du förmodligen har för snäv målgrupp för budgeten och vice versa om du har en mycket låg frekvens är budgeten för liten eller målgruppen för stor.

5. CTR (alla)

Click Through Rate eller klickfrekvens på Svenska finns i flera varianter som t.ex. CTR för länk, utgående, unik för länk etc. De olika varianterna kan vara av olika relevans beroende på kampanjens målsättning men CTR – Klickfrekvens (Alla) mäter alla sorters klick på annonsen oavsett om det är på knapp (CTA), länk, bild, gilla eller något annat. Det här värdet är relativt jämförbart mellan olika målsättningar även om kampanjer med målsättningen Trafik tenderar att få en något högre CTR.

Det är svårt att nämna ett faktiskt värde här utan man måste snarare utgå från sina egna preferenser men personligen tycker jag det bör ligga mellan 2,5-4%.

Jag har flera gånger diskuterat detta direkt med Facebook för att få fram ett medel för alla kampanjer utan att lyckas. Efter en hel del eget grävande och efterforskande har jag kommit fram att man i branschen anser att ett medel ligger på mellan 0,04-0,05% och ett optimalt resultat för CTR (Alla) ligger på mellan: 0,11-0,16% sen måste man som sagt utgå mycket från sig själv och sina egna uppdrag.

TIPS: Anpassa kolumner i Ads Manager

Alla kampanjer har som sagt sina egna målsättningar och uppsatta mål och det är därför viktigt att man mäter värden som är relevanta för varje enskild kampanj. Enklast gör du detta i Ads Manager genom att skapa en egen kolumnuppsättning. Klicka på knappen: Kolumner och välj Anpassa kolumner… här kan du skapa din egen kolumnuppsättning för kontot som sedan kan sparas så du lätt kommer åt den nästa gång eller varför inte välja: Ange som standard.