Viva

6 Enkla tips till att skriva attraktiv CTA

Content
Publicerad , senaste uppdatering

En ny besökare till din hemsida kan vara din nästa kund. Här kan små textrader i form av CTA, en call-to-action, göra hela skillnaden. En attraktiv CTA ökar chanserna för att besökaren inte bara tittar förbi och sedan lämnar sidan utan tar nästa avgörande steg – att agera.

Syftet med en CTA är konvertering – att besökaren ger den respons som du önskar för att ta del av det erbjudande som du marknadsfört. Det kan handla om att beställa en produkt, ladda ner en pdf, fylla i sina kontaktuppgifter eller registrera sig till ett event. Allt går tillbaka till att vinna besökarens intresse och förtroende för att uppnå målet med din marknadsföring.

Men hur skriver man en effektiv CTA som leder till fler affärer? Vi har tagit fram en check-lista med våra tips:

 

1. Utgå från målet

Vad vill du uppnå? Målet med din satsning formar din CTA. Om du vill sprida information inför en produktlansering vill du kanske att besökarna ska ladda ner ett produktblad, medan du vill att besökaren ska skicka en intresseanmälan med sina kontaktuppgifter om målet är säljkontakt.

 

2. Förmedla ett värde

Enbart de två orden ”Klicka här” räcker oftast inte för att vi ska klicka. Vi vill veta vad vi får, vad det innebär för oss, vilket värde det ger. Eftersom en CTA handlar om att berätta vad vill att besökaren ska göra är det viktigt att lägga vikt vid fördelen med att agera. En bra CTA förmedlar ett värde snarare än ett måste för besökaren. Det kan exempelvis handla om att besökaren får veta mer om ett intressant ämne, får ta del av ett tidsbegränsat erbjudande eller får upptäcka något nytt.

 

3. Gör det enkelt

Det enkla är ofta det bästa. Med en rak, tydlig, kortfattad och enkel CTA blir det lätt för besökaren att förstå och ta till sig budskapet. Ett tips är att se över ordvalen och säkerställa att varje ord är relevant. Eftersom en CTA handlar om att agera är verbet ett nyckelord som gärna får placeras först eller tidigt i texten.

Ord som visar att man är expert på sitt område inger förtroende så länge man håller sig undan interna eller fackliga uttryck som försvårar. Att göra det enkelt innebär också att undvika att ge för många instruktioner som tynger snarare än att ge texten ge en positiv och inbjudande känsla.

 

4. Gör det synligt

En CTA kan synliggöras genom en klickbar CTA-knapp. Genom att ge knappen en framträdande placering och färg som står i kontrast till resten av sidan blir budskapet ännu tydligare för besökaren.

 

5. Krydda med kreativitet

Det är inte ett måste, men ett smart sätt att väcka intresse är att skriva en CTA som skiljer sig något från mängden, till exempel genom att förmedla en känsla eller göra texten mer personlig. Ett tips är att låta dig inspireras av andra och hitta egna vägar som är anpassade för din målgrupp.

 

6. Testa, utvärdera och förbättra

Om du har läst någon av våra tidigare blogginlägg har du kanske noterat att vi ofta skriver om vikten av att utvärdera. Det gör vi eftersom möjligheten att utvärdera är en av de största fördelarna med digital marknadsföring och en nyckel till att nå ett bättre resultat. Optimera din marknadsföring genom att byta ut CTA-texter, testa och se vilka lösningar som ger starkast gensvar bland din målgrupp. Mät, se vad som går hem och vad som fungerar mindre bra, och låt datan bli en vägvisare för ditt arbete med att skriva texter som ger resultat.