Viva Media

6 icke-verbala signaler som får dina besökare att agera

Content E-handel
Publicerad , senaste uppdatering

Snabba beslut är en del av av den gemene E-handlarens vardag. Med ett större utbud och stor valfrihet kan den potentiella köparen välja och vraka bland utbudet och känner den sig inte nöjd finns det en annan webbshop som erbjuder samma produkter.

Sanningen är att beslutet om att genomföra ett köp görs mycket tidigt av konsumenten och att mycket handlar om icke-verbala triggers, alltså den direkta uppfattningen som din webbplats sänder ut.

Vanessa Van Edwards är författare som även undersöker hur vi beter oss, på t.ex. webben. I en artikel på Copyblogger ger hon oss exempel på 6 stycken icke-verbala signaler som du bör behärska om du vill fånga besökaren och få den att agera på din webbplats. Dessa signaler understödjs av rapporter och forskning inom området. Jag tänkte ge min bild av det hela genom att översätta och presentera dessa punkter för dig!

 

1. Lär dig hur besökaren ser på din sida

Med hjälp av eye-tracking har man lyckats hitta ett mönster i hur den gemene besökaren beter sig på webbplatsen och vad den väljer att fästa blicken på. Självklart förekommer det avvikelser, men rent generellt brukar man tala om F-formen, vilken helt enkelt går ut på att många besökare scannar av sidan i form av ett F. Vanligtvis börjar de uppe i vänsterhörnet för att därefter föra blocken åt höger och sedan neråt på sidan.

Med den här informationen i din hand kan du finna de punkter för besökaren tenderar att fästa blicken under längre tid och på så sätt underlätta för deras aktion.

 

2. Hitta icke-verbala tillitsfaktorer

Tillit är viktigt på webben. Genom att hitta rätt indikatorer kan du nå besökarens undermedvetna och skapa en slags trygghet som får dem att ta sig vidare.

Några av dessa indikatorer är att använda personbilder med rätt kroppsspråk. Fokusera på att personerna visar händerna, eftersom det visar att du inte har någonting att dölja. En annan indikator är att använda rätt ansiktsuttryck. Vanessa Van Edwards hänvisar till denna artikel kring vilka uttryck som lämpar sig för att fånga besökaren.

Det kan vara tufft att välja ut rätt foton till webbplatsen. Men ta dig tid, det är värt det!

 

3. Får besökaren att agera med rätt signaler

Ge ett positivt första intryck och uppmana till aktion genom att visa hur besökaren bör agera. Använd bilder som med gester visar vart mottagaren ska ta vägen. Blickar fungerar också som en stark indikator. En bild med en person som tittar neråt kan uppmana besökaren att ta sig längre ner på sidan för att ta del av mer innehåll.

Guida mottagaren genom att använda indikationer som visar var de ska ta vägen. För visst reagerar du starkare på ett personligt bemötande på gatan än om du möter en affisch eller gatupratare?

 

4. Fokusera där dina besökare fokuserar

Hjälp mottagaren med var de ska lägga sin fokus. Genom att veta vilka element som drar till sig mest uppmärksamhet kan di välja att placera dessa på de platser som du tror de gör störst nytta. I artikeln listar författaren följande element:

1. Logotyp

2. Navigationsmeny

3. Sökfält

4. Länkar till Sociala medier

5. Bild i huvudfoten

6. Skriver innehåll

7. Webbplatsens sidfot

 

Vilka element är viktigast för dig? Hur arbetar du?

 

5. Visa rätt färger

Olika färger ger upphov till olika känslor. Beroende på vad du vill säga spelar dina färgkoder en viktig roll. Tänk på vad färgerna symboliserar och vilka värden de kommunicerar. Vanessa Van Edwards hänvisar till två studier i artikeln där följande värden kopplas samman med olika färger:

Blå: Lojalitet, stabilitet, lugn.

Gul: Lycka, optimism, ungdom

Grön: Helande, framgång, hopp

Svart: Makt, mystik, professionalism

Vit: Renhet, oskuldsfullhet

Röd: Passion, sexualitet, intensitet

Lila: Kunglighet, andlighet, lyx

Orange: Energi, underhållning, värme

 

Vilken färg passar dig? Att använda rätt färger är ett enkelt sätt att sätta besökaren i rätt sinnesstämning!

 

6. Håll det hela enkelt

Jag har sagt det tidigare och säger det igen: Håll det enkelt! Det är även vad Vanessa Van Edwards säger i artikeln.

Du behöver inte använda varje knep i boken för att fånga besökaren. Locka till aktion genom att erbjuda en motorväg rakt in i din shop. Det ska vara en direkt uppfattning om vad sidan handlar om och det ska vara tydligt var besökaren ska ta vägen.

Ta en titt på din webbplats. Passar den enligt kriterierna och vad gör du för att förbättra användarvänligheten? Hur arbetar du med icke-verbala signaler på din webbplats?