Viva

7 K som du behöver för att lyckas med digitaliseringen

Ledarskap
7K som du behöver för att lyckas med digitaliseringen
Publicerad , senaste uppdatering

Digitaliseringen kommer att påverka allt och alla. Fler och fler branscher upplever detta, från tidningshusen till detaljhandeln, banker och konsulter. Den digitala transformationen innebär att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, allt som digitaliseras kan kopieras och att allt som kopieras sjunker i värde.

Hur förhåller man sig till detta? I boken Get Digital lyfter Arash Gilan och Jonas Hammarberg fram 7 K som kommer att krävas i den digitala transformationen: Kunskap, Kompetens, Kundskap, Känsla, Kommunikation, Kultur och Konvergens.

 

K1 – Kunskap

Det mesta börjar och slutar alltid med kunskap. I den digitala världen tillhör kunskap just den som vill ha den mest. Kunskap finns ett klick bort och samtidigt har den moderna organisationen insett vikten av transparens och helhetssyn i verksamheten. Med detta blir kunskap inte längre hårdvaluta. Kunskap har gått från något unikt och exklusivt till något som finns tillgängligt för alla. Allt som digitaliseras kan kopieras och allt som kopieras sjunker i värde.

 

K2 – Kompetens

Kompetens är något annat än kunskap. Med en värld full av kunskap handlar det istället om vem som är bäst på att tillämpa den. Det är inte längre vad, utan hur och varför som gör skillnaden. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift, där denne tillämpar sina kunskaper och färdigheter. Få har blivit riktigt skickliga inom sitt gebit utan övning och det är just färdigheterna som gör skillnaden. Det handlar om vem som är bäst på att gå från att veta till att göra och hur detta genomförs. Kompetens handlar således även om digitala talanger och hur man lockar till sig deras kompetens för att få dem att stanna. Aldrig tidigare har humankapitalet varit viktigare och rätt kompetens är värd sin vikt i guld.

 

K3 – Kundskap

En aspekt som ofta glöms bort är kundperspektivet, men det är oerhört viktigt att förstå digitaliseringen utifrån kundens synvinkel. Till syvende och sist är det kunden som måste vilja vara kund också i framtiden. Inte ens den bästa affärsidé överlever om vi inte finner vägar att generera intäkter. Det gör att kundbegreppet breddas, för i den digitala världen uppstår helt nya affärsmodeller, där någon annan än själva användaren i verkligheten betalar. Google är ett bra exempel, med nya digitala plattformar som är gratis men där finansieringen kommer från ett ekosystem av andra intressenter, som därmed också blir en form av kund. I ett ekosystem lever alla i symbios och drar nytta av varandra.

 

K4 – Känsla

Kanske det viktigaste av våra 7K och något som digitalisering, automatisering eller robotar aldrig kan ersätta. Känsla står för det mänskliga, det kreativa, tankar, idéer och drömmar. Människor tenderar att vilja göra affärer med människor de tycker om och på samma sätt tenderar människor att gå omvägar för att slippa göra affärer med människor de inte tycker om. Här finns en paradox. I en allt mer digitaliserad värld, där vi har allt mer information till vårt förfogande före ett köp, går allt fler människor över från vänster till höger hjärnhalva för att fatta beslut – baserat på en känsla, antingen vår egen eller andras, förmedlade som referenser och utsagor i de sociala nätverken.

 

K5 – Kommunikation

Kommunikation är grunden för förståelse. Genom denna kan vi först förstå och därefter gör oss förstådda. När människor möts hanterar hjärnan känslan av tillit, värme och omtanke genom en injektion av signalsubstansen oxytocin. Detta sker vid fysiska möten, beröring och generell mellanmänsklig samvaro med människor vi uppskattar. Alla som förhandlat fysiskt öga mot öga, respektive via en webbkamera eller en telefon, har sannolikt upplevt att det är enklare att komma i mål i ett fysiskt möte. Detta beror på det som beskrivs ovan, samtidigt är detta ett område där mänskligheten kommer att utvecklas. Vi lär oss helt enkelt löpande och kommer bli allt bättre på digitala möten i takt med att de ökar. Samtidigt kommer vi aldrig från att med färre fysiska möten tenderar värdet på just dessa att stiga. För det är just där och då vi kan påverka varandras känslor som allra mest.

 

K6 – Kultur

Det K som förenar din organisation, som skapar energi, engagemang och attraktivitet. Kunskap kan anskaffas av alla som vill. Kompetens kan man rekrytera. För den som vill utveckla Kundskap, Känsla och Kommunikation finns det konsulttjänster att köpa, men Kultur måste väljas, utvecklas och levas. För oss andas varje sida av denna bok ett mantra av hur du kan utveckla en digital kultur som passar både den befintliga organisationen och den nya generationen, som nu gör sitt intåg på arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att budskapet i bokens titel är ett faktum. Antingen digitaliseras man eller så dör organisationen successivt.

 

K7 – Konvergens

Om kultur binder samman organisationen på den digitala resan, så är konvergens kraften som ser till att digitaliseringen faktiskt sker. Konvergens betyder likriktning och det handlar om att skapa en rörelse där olika delar, eller samtliga K, går åt samma håll. När något konvergeras blir det effektivt, likt solen genom ett förstoringsglas. Vi kan även benämna det som mål, vision eller bilden av pusslet som ska skapas. Har du någon gång försökt att bygga ihop ett 1000-bitars pussel utan en bild eller manual? Utan bilden försvåras processen oerhört. Konvergens är kraften som ser till att alla jobbar mot en gemensam vision, som möjliggör digital världsklass.

 

Get Digital är en handbok för digitaliseringen, skriven av Arash Gilan, vice vd på Viva Media, och Jonas Hammarberg från Awesome Group. Boken ger dig konkreta och tillämpbara verktyg för att ta dig an digital marknadsföring. Beställ boken till specialpris, 249 SEK plus porto. (ord. pris 313 SEK). Skicka din beställning till info@vivamedia.se