7 ledstjärnor för en modern digital marknadsförare

Målet att bli en digital mästare behöver inte vara en galaxy far, far away. Genom att prioritera hemsidan, mäta och utgå från faktiska data rustas du för att vara en modern digital marknadsförare 2016. Vi ger dig våra tips och visar hur vi tänker inom Viva:   1. Det börjar och slutar med sajten Hemsidan […]

Publicerat
Inlägg Marknadsföring

Målet att bli en digital mästare behöver inte vara en galaxy far, far away. Genom att prioritera hemsidan, mäta och utgå från faktiska data rustas du för att vara en modern digital marknadsförare 2016. Vi ger dig våra tips och visar hur vi tänker inom Viva:

 

1. Det börjar och slutar med sajten

Hemsidan är A och O. Den är kärnan i din digitala marknadsföring – plattformen för din affär. En modern marknadsförare förstår vikten av att bygga hemsidan likt en digital butik som ska leda besökarna till konvertering.

 

2. Sätt nyckeltal

Vad är syftet med att besöka din hemsida? För varje medieinvestering tänker en modern marknadsförare nyckeltal, mål och syfte. Vi kallar det för CTA, Call to Action. Vad är syftet och vad vill du uppnå med den här satsningen?

 

3. Utgå från datadrivna beslut

Det handlar inte längre om att den som har bäst betalt fattar besluten, utan om att ta datadrivna beslut med fakta som grund. Beslut som inte är grundade på vad man känner, men på det man vet. Vårt kostnadsfria analysverktyg, Viva Report, hjälper dig att fatta dessa beslut.

 

4. Mät allt som går att mäta

Analys och data är grundstenen för en modern marknadsförare. Mät allt som går att mäta, allt från trafiken, plattformarna, tiden och kostnaden till de faktiska resultaten utifrån uppsatta mål.

 

5. Följ upp och utvärdera

Data och analys är alltid en färskvara som ständigt måste följas upp och kontrolleras. Hur levererar dina medieinvesteringar och vad ger de för resultat?

 

6. Tänk bortom målgrupp – tänk individuell kund

En viktig nyckel kring din framtida digitala framgång är att prata om användare istället för målgrupp. Ju mer mobil världen blir desto mer individualiserad kommer marknadsföringen att bli. Det gäller att nå rätt person, på rätt plats i rätt tid med rätt produkt. Google sammanfattar detta mycket väl i det de kallar för Micro Moments. Här kan du se Googles film kring det.

 

7. Tänk konvertering

Målet för den digitala marknadsföraren är alltid konvertering, en handling och ett mål som man vill uppnå genom diverse kampanjer och digitala satsningar. Konvertering behöver inte alltid innebära försäljning. Det handlar i större grad om interaktion där långvarig kundrelation är slutmålet. Konvertering kan vara ett formulär som ska fyllas, samtal som ska ringas eller ett faktiskt köp.