A/B-test på Facebook & Instagram

Digital annonsering tillåter företag att undersöka och verkligen få fram vad kunderna gillar. Är språket rätt, färgerna eller erbjudandet relevant för kunden där och då. Till Facebook kommer 58% av svenskarna (SoI 2020) varje dag för att låta sig underhållas och socialisera, helt klart en bra ström av människor för att låta din marknadsföring testas. Här får du veta allt om hur du A/B-testar på Facebook och Instagram.

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Vad är A/B-testning?

A/B-testing är en effektiv metod att använda vid betald annonsering för att testa två hypoteser och låta algoritmen utvärdera vilken som fungerar bäst mot din tänkta målgrupp.

Du kan testa exempelvis:

  • Målgrupper
  • Annonsmaterial
  • Texter
  • Produktuppsättningar
  • Kön och åldrar

Hur fungerar det?

Exempelvis om du tänkt köra en annons mot din målgrupp och du har två olika typer av videos. Du tror att CTAn “köp” kommer generera bäst resultat men du är inte riktigt säker, så därför testar du även CTAn “se mer”.

Bocka i rutan för “optimering av kampanjbudget” så kommer algoritmen att fördela budgeten på det ad-set/den annons som presterar bäst utifrån din målsättning.

Vad som händer då är att du berättar för algoritmen att den annons eller det ad-set med bäst resultat ska få majoriteten av budgeten.

Ytterligare ett exempel, när vi ville testa två olika budskap mot befintliga webbplatsbesökare för att se vilket budskap och landningssida som gav bäst resultat för kund.

Vad vi gjorde då var att vi körde:

  1. En kampanj med två ad-sets som pekade på webbplatsbesökarna.
  2. Slumpmässigt fick bägge ad-setsen två olika material mot sig och vi kunde snabbt se vilket erbjudande som engagerade mest.

 

Viktigt att tänka på dock är att skapa ytterligare två målgrupper mot de som varit inne på respektive landningssida där de kunde ta del av erbjudandet och utesluta respektive på bägge målgrupperna.

Vi ville inte att de som nåtts av erbjudande 1 skulle nås av erbjudande 2 några dagar senare.

I kampanjen når vi ut till alla webbplatsbesökare de senaste 60 dagarna, men utesluter de som landat på vår landningssida utan erbjudande.

I ett annat ad-set når vi ut till alla webbplatsbesökare de senaste 60 dagarna, men utesluter dom som varit inne på kampanjsidan dom senaste 30 dagarna.

3 avgörande saker för bra A/B-testning

Testa inte för många saker samtidigt, då vet du inte vad det är som orsakar att resultatet blir som det blir. Så testa en variabel åt gången, först målgrupp, sen annonsmaterial osv.

Det viktigaste att tänka på är att låta det ta sin tid, ibland kan man se ganska snabbt vad som överpresterar och därmed konkurrerar ut det andra alternativet. Men det beror på hur stor/liten budget du har, och hur snabbt algoritmen kan samla in data.

Ha inte för låg budget mot för stor målgrupp. Då lämnas mycket åt slumpen och det blir svårare för algoritmen att hinna samla tillräckligt med data för att det ska bli ett pricksäkert resultat.