Sverige - Viva Media

Algoritmen Google Penguin 4.0 körs i realtid

Google Sökmotoroptimering
Algoritmen Google Penguin 4.0 rullar ut globalt
Publicerad , senaste uppdatering

Precis som vi förutspådde när vi skrev om seo-trender för 2016.

Googles algoritm  Penguin version 4.0 rullades ut globalt den 23 september 2016 enligt  Google Webmaster Central Blog

Penguin is now real-time. Historically, the list of sites affected by Penguin was periodically refreshed at the same time. Once a webmaster considerably improved their site and its presence on the internet, many of Google’s algorithms would take that into consideration very fast, but others, like Penguin, needed to be refreshed. With this change, Penguin’s data is refreshed in real time, so changes will be visible much faster, typically taking effect shortly after we recrawl and reindex a page.

Det betyder att algoritmen uppdateras kontinuerligt i realtid och tillhör numera Google kärnalgoritm. När Google upptäcker länkar av sämre kvalitet på en webbplats finns det risk att straffas av Penguin. Först när länkarna tas bort kommer inte längre hemsidan att påverkas av Penguin. I och med att algoritmen finns med i Googels kärnalogritm så kommer den efter nästa genomsökning och omindexering kunna häva eventuella straff.

 

Vad är Google Penguin ?

Google Penguin ser över att länkprofilen är relevant och inte innehåller ‘dåliga’ länkar. Tidigare har algoritmen uppdaterats några gånger per år vilket har gjort att om man har fastnat i algoritmen har detta inneburit att webbplatsen blivit straffad och lett till en sämre ranking. Straffet har sen inte kunnat upphävas förrän nästa Penguinuppdatering har slagit igenom. En realtidsuppdatering innebär att det bli lättare att häva eventuella straff samtidigt så kommer icke relevanta sidor som använder sig av allt för aggressiv länkanskaffning försvinna från toppresultaten. Att tänka på är att man hela tiden arbetar proaktivt med sin länkprofil.

Jag själv är väldigt positiv till realtidsuppdatering av Penguin eftersom vi kommer får ett bättre sökresultat. Google kommer i fortsättningen inte att meddelar uppdateringar av Penguin.