Viva

Anpassade rapporter i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Google Analytics innehåller all tänkbar information och som användare kan det ibland bli något överväldigande att hålla koll på allt. Kanske är det så att informationen finns där men är svår att hitta i det stora utbudet eller också saknar du information som är viktig för just din verksamhet. Det finns en lösning på detta, genom att skapa anpassade rapporter kan du på ett tydligare och enklare sätt se den information som är viktig för dig.

Skapa anpassade rapporter

Anpassad rapportAtt skapa anpassade rapporter är inte alls svårt, du loggar in på ditt konto, väljer ’Visa rapport’ och via menyn i vänsterkant anger du ’Anpassade rapporter’.

Nu är du redo att börja skapa en anpassad rapport men det är två saker som är viktiga att hålla koll på och skilja åt, aspekter och statistik. Aspekter är kategorier som uppgifterna i rapporten kan delas in. Dessa kan vara exempelvis besökare, trafikkällor eller e-handel. Statistik kan istället vara avvisningar, klick, % eller sidvisningar.

När du har fått en bild av hur man skiljer på aspekter och statistik kan du börja skapa din rapport. Börja med att döpa din rapport genom att redigera rubriken och skriva i det rapportnamn du önskar. Skapa därefter din rapport genom att att dra in de olika variablerna i tabellen. Du kan välja upp till fem aspekter och obegränsade statistikvariabler.

Exempelvis kan du välja aspekten ’Besökare – tid på dagen’ och statistik ’Avvisningar’ och ’Nya besök’. Skulle du ångra dig behöver du bara klicka på ’X’ för den respektive aspekt eller statistik som du ångrar. När du är nöjd klickar du på ’Skapa rapport’ och får då genast upp en rapport med ifyllda siffror en månad tillbaka i tiden. För just dessa variabler kan vi nu se hur avvisningarna har fördelat sig på dygnet liksom antalet nya besök.

Nu kan du enkelt skapa rapporter som är anpassade för dina behov och urskilja just den information som DU är intresserad av. Lycka till!