Sverige - Viva Media

Användarregler på Facebook

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Just nu skrivs det många artiklar kring de komplicerade användarreglerna inne på Facebook. I förra veckan skrev bland andra IDG.se en artikel om datainspektionens rekommendationer för företags som bland annat startat en Facebook sida medan Internetworls expertpanel besvarade på frågan om huruvida företag får anordna tävlingar eller inte. Men så länge företagen har koll på Facebooks särskilda vilkor för marknadsföring (promotion guidelines) samt vilket lagligt ansvar det innebär att skapa en Facebook sida, kan det bli hur bra som helst.

Tävlingar på Facebook

Ett exempel på att Facebook har komplicerade användarregler samt att det finns en hel del lagligt ansvar i och med en Facebook sida ser man tydligt när Björn Gustavsson, Internetworlds juridiske expert, svarar på frågan vad som gäller om ett företag ska anordna en tävling. Enligt Facebooks särskilda villkor för marknadsföring behöver ni först och främst ett skriftligt godkännande för att anordna en tävling. Men ni bör även se till att er tävling inte faller under lotterilagens bestämmelser. Lotterier, tävlingar med slumpmässiga vinnare, får nämligen inte rikta sig mot personer bosatta i Sverige . Enligt Björn Gustavsson är en tävling som faller innanför lotterilagens bestämmelser straffbar och kan medföra böter eller fängelse. Dessutom får inte tävlingar och utlottningar anordnas för personer som är under 18 år. En hel del att hålla koll med på andra ord.

Hur undviker man då att tävlingen faller under lotterilagens bestämmelser? Enligt Björn Gustavsson kan företag se till att de istället anordnar pristävlingar där man ber sina besökare att skriva en slogan, lösa ett korsord eller förslå ett nytt namn eller smak för att vinna tävlingen.

Personuppgiftslagen

Enligt datainspektionen är även personuppgiftslagen och i vissa fall även registerlagstiftningen två andra bitar som ni bör ha koll på när ni startat er Facebook sida.

Utan vetskapen om dessa två viktiga bitar kan nämligen ert företag riskera att bli skadeståndsskyldiga, detta eftersom det är ert företag som är ansvariga för att att personuppgifterna som publiceras på er Facebook-sida inte behandlas på ett sådant sätt att de kränker enskildas personliga integritet.

Datainspektionen skriver även att ansvaret omfattar både personuppgifter som organisationen själv publicerar och personuppgifter som publiceras av andra i till exempel en kommentar på sidan.

Datainspektionen

Även den besökare som skrivit en kommentar kan ha ett ansvar för vad den själv skrivit.

Men det är med andra ord alltid företaget som har ansvaret för om kränkande personuppgifter skulle dyka upp på Facebook sidan.

För att minska risken för att bli skadeståndskyldig gäller det, som jag tidigare skrivit om, att göra klart för vad syftet med företagets Facebook sida är. Detta för att först och främst skapa en tydlighet kring vad företaget förväntar sig från sina besökare men även vad besökarna kan förvänta sig av sidan. En tydlighet gör det även enklare för er att förtydliga vilka ramar och regler som gäller på er sida och vad som händer om man inte följer anvisningarna. Datainspektionen rekommenderar även företag som använder sig av Facebook och andra sociala medier att skapa en intern policy för hur sociala medier ska användas och hur personuppgifter ska behandlas.

Läs gärna mer om detta och hur ni ska hantera er närvaro i övriga sociala medier på Datainspektionens hemsida.

Har ni några egna erfarenheter kring hur användarregler har ställt till det för er? Lämna gärna en kommentar med tips och råd kring hur ni löste er situation.

Må så gott//Elin Elfström