Viva

Användning av Googles Disavow

Google Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Google har sedan länge brottats med länkar som håller låg kvalité och har inte riktigt kommit till bukt med problemet. Nu har man tagit i med hårdhandskarna för att bli av med oönskade länkar som de inte har haft möjlighet att ta bort tidigare. Som en sista utväg har de tagit fram funktionen Disavow, där du själv får möjlighet förtydliga vilka länkar som inte passar in i er profil.

Vad är Disavow och varför har Google tagit fram denna metod?

Först bör jag klargöra lite snabbt vad en Disavow är för något. En Disavow är en textfil som ni skickar in till Google. I denna textfil listar ni domäner eller specifika URLer som har länkar till er domän och som ni vill att Google ska ignorera. Kontentan blir att Google inte tar hänsyn till dessa länkar i er länkprofil.

Hur kan man se länkar till sin domän?

Idag finns det flera verktyg som analyserar och hittar inlänkar mot er webbplats. Det finns även de verktyg som använder ett eget betygssystem för att klassificera en länk som icke trovärdig eller trovärdig. Viktigt att tänka på är att verktygen har sin egen betygsskala, vilket inte behöver betyda att länken är dålig. Det är en avvägning som du som webbplatsägare måste göra.

För att kunna få information om länkar mot sin webbplats är det bra att ha sin domän verifierad i Google Webmaster Tools-konto. Med detta konto kan ni på ett effektivare sätt felsöka eventuella problem. Det är även i Google Webmaster Tools som Google meddelar om eventuella straff mot er webbplats. Det finns två olika straff som en webbplats kan drabbas av, det är manuellt straff och ett algoritmiskt straff. Ett manuellt straff är när Google skickar ut ett meddelande till er och berättar att de hittat onaturliga länkar mot er webbplats.

manualaction

Ett algoritmiskt straff är något som kan straffa dig när som helst då Googles algoritmer ständigt körs. Panguintool är verktyg som kan jämföra er Google Analytics-data för att se ett samband mellan en uppdatering och ett tapp av trafik. Min kollega Per skriver mer om det i sitt inlägg om Penguin.

Hur vet man om en länk kan vara skadlig?

Vill ni inte lita fullt ut på verktygen som analyserar och betygsätter era inlänkar kan ni själva granska varje länk manuellt. Länkar som är bevisat dåliga kan till exempel vara sitewide-länkar, money keywords-länkar(ankartexten är en exakt matchning av det som ni vill synas på), sidan länken finns på ser spammig ut eller sidan har ingen som helst relevans med er bransch.

Är en Disavow lösningen?

För att svara på frågan om disavow är lösningen är svaret både ja och nej. Disavow är egentligen den sista utvägen för dig som webbplatsägare. Google uppmanar till en ansträngning där ni försöker kontakta webmastern för de domäner där de onaturliga länkarna kommer ifrån. Går det inte att ta kontakt är det viktigt att ni dokumentera detta i disavow-filen. Det gör ni genom att använda er av kommentarer i samband med urlen där länken ligger. Ex:

#Tried contacting owner of example.com on the xx/xx/xxx but got no response
Domain: example.com

På detta sätt kan Google få en indikation om att ni har gjort en ansträngning men inte lyckats.

Hur utformar jag en Disavow-fil?

Tidigare räckte det att skicka in exakt url där länken eller länkarna låg på. Idag ser det lite annorlunda ut och ”best practice” är idag att disavowa en hel domän. Ett typiskt fall är när det ligger flera länkar på olika urler fast från samma domän. Google har till exempel hittat länkarna:

example.com/test/site.html
example.com/stuff/links.html

En slutsats man kan dra är då att hela domänen är ”dålig” och bör då blockeras. Det gör ni genom att endast skriva:

Domain: example.com

Formaten som Google vill att man ska skicka in filen i är ett vanligt text-fil, vilket har ändelsen .txt.

En disavow-fil kan då se ut enligt bilden nedan:

disavow

 

 

 

 

Sammanfattning

Innan ni väljer att skicka in en Disavow-fil, ta er tid att försöka kontakta de som hanterar domänerna med de onaturliga länkarna. Får ni ingen kontakt skriv det som en kommentar i filen.

Två sätt att skriva:

  • Exakt url (example.com/stuff/site.html)
  • Hela domänen (Domain: example.com)

Tänk efter och gör ett gediget arbete innan ni skickar in en Disavow, då det fortfarande är en sista utväg för att ta hand om länkar som ni anser är skadliga för er webbplats.