Viva

Förstå användaren – 8 konkreta tips till en förbättrad webbplats

E-handel Sökmotoroptimering
Publicerad , senaste uppdatering

Konceptet ’googla’ är idag ett självklart sätt att söka efter information. Vikten av att synas där ens kunder befinner sig är otroligt viktigt för företag. Men vad gör egentligen användaren när den via Google har hittat sin väg till en sida och skall börja leta sig runt på webbplatsen? Hur påverkas användaren av sidans design och struktur och hur kan företag generera ökade intäkter genom denna förståelse?

Vikten av interaktionsdesign

Jag är interaktionsdesigner. Det jag gör är att se till att du som användare förstår hur du skall använda dig av exempelvis en webbsida eller e-handelssida. Designen måste genom struktur och navigation berätta för användaren hur den kan/skall använda sig av sidan.

Vi som interaktionsdesigners arbetar hand i hand med sökmotoroptimeringen och ser bland annat vart en användare landar och hur länge den stannar. Genom interaktionsdesignen byggs sidan upp på ett logiskt sätt så att användaren på ett smidigt sätt leds vidare och därmed stannar kvar längre på sidan. Detta för att exempelvis stimulera merköp.

Sökmotoroptimeringen och interaktionsdesignen går hand i hand, då det behövs likväl trafik som ett logiskt sätt att använda sig av sidan.

Effektiva metoder

För att konkret ta reda på hur användarna använder sig av en sida kan även användartester utföras. Användartester är ett väldigt kraftfullt verktyg som tar reda på hur, vad, vart och varför en användare interagerar med sidan. Är sidan komplicerad? Hittar användarna det de söker efter? Kan vi förbättra sidans design utifrån användarnas synpunkter och därigenom få besökare som stannar längre (och köper mer vid ett e-handelsköp)? Användartester minimerar dyrbar och tidsödande ’trial and error’-tid i designarbetet. Förstår man användarna så förstår man även hur sidan skall designas.

Genom att kombinera sökmotoroptimeringen med interaktionsdesign och användartester kan man exempelvis för en e-handel ställa frågorna: ’Vilka ord söker kunden på? Vart landar kunden? Vill vi öka merköpen? Hur uppfattar kunden landningssidan, förstår den direkt vart den kommit och hur den rör sig vidare i gränssnittet? Hittar den dit vi vill att den skall hitta?’

Sökmotoroptimeringen, tillsammans med interaktionsdesign och användartester, är ett kraftfullt sätt för att skapa en sida som både syns där målgruppen finns och som ser till att de förstår hur de skall använda sig av den.

8 konkreta tips för att förbättra en webbplats:

1. Less is more. När man jobbar med design och information tänker många att allt ska finnas med och allt ska synas och finnas tillgängligt. Gå noga igenom och fokusera på vilken information som verkligen behövs på respektive sida. Detta gäller speciellt inom e-handeln och större webbplatser med mycket information.

2. Relevant information. Tänk på att inte bara lägga ut eller sprida information. Fokusera på att skriva för en målgrupp och för önskad effekt. Vad ska besökaren (presumtiva kunden) veta, känna, kunna, tänka och göra? Gör det enkelt och konkret.

3. Tydlig navigation. Det ska inte förekomma några tvivel över vilken information användaren förväntar sig få vid ett val i navigationen. Tänk över val av benämningar och placeringar. Detta är ack så viktigt om man ser till sökresultat, där användaren ofta landar på en undersida.

4. Färg och form. Reflektera över vad olika färger signalerar och har för inverkan och betydelse för människan. Använd inte för mycket olika färger – detta skapar snarare mer förvirring än tydlighet över vad du vill att användaren ska uppmärksamma. Välj istället att ha en signalfärg som användaren lätt uppfattar och kan navigera sig efter.

5. Personligt. Var inte rädd för att vara personlig, både i text och genom bilder. Detta skapar förtroende och tillit hos kunden när det finns en mänsklig kontakt bakom webbsidan. Användaren uppskattar om den vet vem det är de ringer. En öppen och rak kommunikation med sin kund är A och O även via webben.

6. Fokus på målet. Designa utifrån användarens mål och den nytta som användaren förväntar sig av webbplatsen. Vad vill vi att användaren ska uppnå och hur designar vi för att uppnå detta? Fokusera på att ni som företag får den effekt som önskas vid en investering.

7. Sociala medier. Var finns er målgrupp idag? Det finns en uppsjö av olika sociala mediekanaler på webben idag. Fundera noga igenom var er målgrupp befinner sig och fokusera på rätt platser att delta i diskussioner, där ni får önskad effekt.

8. Underhåll. En webbplats är en färskvara. Underhåll den precis som du gör med dina blommor – annars ’dör’ den. Lägg upp en strategi för hur ni ska underhålla och hålla sidan levande. Tips är att lägga upp datum för aktiviteter och underhåll i en kalender.

Rikard Petersson

Define

Oberoende webb- & kommunikationsbyrå inom området för interaktionsdesign och användbarhet.