Viva

Att jämföra statistik

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

När du går igenom din statistik i Google Analytics är det viktigt att hålla koll på viktiga nyckeltal och att jämföra dem i olika tidsperioder för att se utveckling och framsteg. Du kan välja att jämföra en månad med en annan, att jämföra maj månad ett år med maj månad nästa år eller föregående år. Det är därför statistiken blir mer värdefull ju längre period du har samlat in information.

comparetoprevious1

För att jämföra olika datumintervall klickar du i rutan för datumintervall som återfinns uppe till höger på instrumentpanelen. Där väljer du sedan vilka två intervall du vill jämföra och får på så sätt fram två parallella grafer i diagramet och siffrorna kommer att ange förändringen mot föregående period.

comparetoprevious4