Viva

Att presentera statistik på olika sätt

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Att titta på statistik, gå igenom statistik, analysera statistik kan ibland bli lite överväldigande. Mängden information är stor och sätten att tolka den på varierar. Många företag går igenom sin statistik vid gemensamma möten, resultat ska presenteras, beslut ska backas upp. Att då göra presentationen mer visuell kan vara ett sätt att göra den mer lättolkad och begriplig.

visualiseringEtt bra exempel på detta är att under ’Trafikkällor’ och därefter exempelvis ’google’ visa hur många besökare de olika sökorden har drivit en viss dag. Du hittar fliken ’Visualisering’  mellan grafen över månadens besök från den specifika trafikkällan och den förstorade statistiken över besök, tid på webbplats och avvisningsfrekvens. Genom att byta flik från ’Webbplatsanvändning’ till ’Visualisering’ får du se en bild liknande den till vänster där de olika sökorden visas som olikfärgade prickar på olika höjd beroende på hur många besök de har genererat den specifika dagen.

I nederkant av diagrammet har man möjlighet att dra en markör längs en tidslinje för att bestämma vilken dag man vill se. Prickarna i diagrammet anpassar sig då efter den aktuella dagen.

Kanske kan detta göra statistiken mer intressant att presentera vid nästa möte?