Viva

Guide till avancerad spårning med Google Tag Manager

Google Tag Manager Teknisk SEO
Teknisk SEO - spårning via Google Tag Manager
Publicerad , senaste uppdatering

Google Tag Manager är ett flexibelt verktyg som har existerat i flera år nu, men som fortfarande kan vara lite okänt för många. Tanken med Google Tag Manager är att göra det enkelt att spåra viktig data, såsom händelser eller klick, på sin hemsida. Istället för att krångla med Javascript kan du genom Google Tag Manager lägga in en enda kodsnutt på alla sidor, och sedan hantera allting via ett enkelt grafisk gränssnitt. Om gränssnittet verkligen är enkelt att använda går väl att diskutera, men det är definitivt smidigare än en massa kodsnuttar här och var i sidans källkod.

 

I detta inlägg går jag igenom några vanliga användningsområden som handlar om spårning i Google Analytics. Jag kommer att visa, steg för steg, hur du använder Google Tag Manager för att:

  1. Spåra vanlig trafik med Google Analytics
  2. Spåra inskickade formulär som mål i Analytics
  3. Spåra klick till andra hemsidor

 

Guiden bygger på att du redan installerat Tag Manager-scriptet på din hemsida enligt instruktionerna på https://tagmanager.google.com/ vilket är en relativt enkel process.

 

1. Spåra vanlig trafik med Google Analytics.

Det enklaste man kan göra i Tag Manager är att installera Googles vanliga spårningsskript för Analytics. Detta involverar endast 3 steg:

A) Skapa en variabel som innehåller ditt Analytics-id för att förenkla kommande steg. Detta görs som namnet antyder på sidan ”Variabler” i vänstermenyn. Här klickar du ”Ny” och väljer ”Konstant” i listan över typer. Ange ditt Analytics-konto i fältet för ”Värde” och klicka på ”Skapa variabel”. Namnge variabeln tydligt så att du vet vad det är. Jag brukar döpa den till ”GA-konto”.

 

Konfigurering för Google Analytics-kontot

 

B) Skapa en en ny Tagg som spårar alla sidvisningar. Gå till Taggar i vänstermenyn och klicka på ”Ny”. Välj ”Google Analytics” under Produkt och klicka på ”Fortsätt” utan att ändra något. Klicka på ikonen till höger om fältet för Spårnings-id och välj variabeln du nyss skapade, och klicka på ”Fortsätt” igen. I nästa steg väljer du ”Alla sidor” och klickar på ”Skapa tagg” för att slutföra. Namnge även denna tagg med något tydligt så att du i framtiden vet vad det är.

 

Konfigurering av Analytics-spårning på alla sidor

 

C) Publicera dina ändringar. Allting man gör i Tag Manager måste publiceras innan det börjar fungera och detta gör man givetvis med knappen ”Publicera”. Kontrollera så att allting ser korrekt ut och klicka på ”Publicera nu” så ska det vara klart. Du kan enkelt se om det fungerar genom att gå till ditt Analytics-konto och titta på trafiken i Realtid. Glöm inte bort att ta bort ditt gamla Analytics-skript från din hemsida, annars kommer all trafik att registreras dubbelt.

 

2. Spåra inskickade formulär som mål i Analytics.

Ett annat vanligt scenario är att man vill se exakt hur många som skickar in ett formulär på hemsidan, till exempel ett kontaktformulär eller anmälan till ett nyhetsbrev.

A) Skapa först ett mål i Analytics som heter ”Inskickade formulär” eller liknande som tydligt anger vad det handlar om. Ange typen som ”Händelse”, sätt kategori till ”formulär” och åtgärd till ”inskickat”. Även här kan man egentligen skriva vad som helst, bara man anger samma sak i händelsen man skickar från Tag Manager.

B) Nu ska vi skapa en utlösare (trigger på engelska) i Tag Manager som aktiveras när ditt formulär skickas. Gå till sidan för detta och klicka på ”Ny”. Välj händelsen ”Inlämning av formulär” gå vidare till nästa steg. Här kan man ange ett eller flera villkor för att utlösaren ska aktiveras, men vi håller oss för enkelhetens skull till ett. Välj ”Page URL”, ”är lika med” och sidan ditt formulär ligger på, i mitt fall ”/kontakt/”.

Gå vidare till nästa steg och välj ”Alla formulär”. Om du har flera formulär på samma sida kan man här ange egenskaper för att endast spåra ett specifikt formulär, men det är lite utanför detta inläggs område. Klicka på ”Skapa utlösare” och namnge den tydligt.

 

Konfigurering av formulär-trigger

 

C) Nu ska vi skapa en tagg som utlösaren vi nyss tog fram ska använda när den aktiveras. Denna tagg kommer skicka en händelse till Analytics när formuläret skickas in. Skapa en ny tagg och välj återigen Google Analytics som produkt. Fortsätt till steg 3 där vi använder oss av variabeln vi skapade tidigare genom att klicka på ikonen till höger om fältet ”Spårnings-id” och väljer ”GA-konto” i listan. I listan ”Spårningstyp” väljer du ”Händelse” och får fram en bekant lista med parametrar.

Här anger vi alltså samma värden som i steg A; sätt kategorin till ”formulär” och åtgärd till ”inskickat” och gå vidare till sista steget. Här väljer vi att aktivera på ”Formulär” och markerar utlösaren vi skapade i steg B. Skapa taggen och namnge den som du vill.

 

Konfigurering av tagg för inskickat formulär

 

D) Publicera ändringarna och kontrollera så att spårningen fungerar. Gå till Google Analytics och välj ”händelser” under Realtid. När du skickar in ett formulär ska det då dyka upp en händelse inom några sekunder. För att se om målet registrerats korrekt måste man dock vänta längre och se om det dyker upp under den vanliga målspårningen.

 

3. Spåra klick till andra hemsidor.

En sak som kan vara intressant att spåra är vilka länkar dina besökare följer till andra hemsidor. Eftersom de då landar på en annan domän går det ju vanligtvis inte att se dessa händelser i Analytics, men det löser vi enkelt med Tag Manager.

A) Vi börjar med att skapa en ny variabel av typen ”Variabel för automatisk händelse”. Detta är en mycket användbar typ som automatiskt fylls med ett värde beroende på vad användaren gör. I detta fall kommer vi fylla den med domännamnet i den externa länk som besökaren klickar på. Konfigurera variabeln med variabeltypen ”Elementadress” och komponenttypen ”Värdnamn”. Markera eventuellt rutan ”Ta bort www” om du vill, det är en smaksak. Skapa variabeln med ett tydligt namn, i mitt fall döper jag den till ”Klick – Domännamn”.

 

Konfiguration av auto-variabel

 

B) Skapa en ny utlösare och välj ”Klick” som händelse. I steg två väljer vi ”Bara länkar” och låter resten vara som det är. I steg tre anger vi vilka villkor som måste uppfyllas för att denna utlösare ska kunna aktiveras, men eftersom vi vill ha den på alla sidor väljer vi ”Page URL”, ”matchar reguljärt uttryck” och anger ”.*” i tredje fältet.

Reguljära uttryck är ett stort och komplext område som det finns tjocka böcker om, så det finns inte utrymme att gå djupt in på det här, men ”.*” betyder i detta fall ”Ett eller flera tecken” vilket matchar alla adresser. I steg fyra väljer vi vår nya fina variabel i första fältet, ”innehåller inte” i andra och vår egen domän i tredje. Detta gör att endast länkar till andra domäner aktiverar denna utlösare.

 

Konfiguration av trigger för utgående klick

 

C) Dags att skapa en ny tagg, mycket lik taggen som användes tidigare för att spåra formulär. Välj Google Analytics som produkt och klicka vidare till steg tre. Här anger vi återigen vår variabel ”GA-konto” som spårnings-id och händelse som spårningstyp. Sätt ”Utgående länk” som kategori (eller vad du vill, bara du kommer ihåg vad det är) och välj variabeln du skapade i steg A som åtgärd, i mitt fall döpte jag den till ”Klick – Domännamn”.

Detta gör att domännamnet i den klickade länken skickas till Analytics så att du enkelt kan sortera ut de olika länkarna där och se vad som är populärt. I sista steget väljer vi att att aktivera taggen på ”Klick” och markerar utlösaren vi skapade i förra steget – och skapar taggen.

 

Konfigurering av tagg för utgående klick

 

D) Publicera ändringarna och kontrollera återigen händelserna i Realtid i Analytics för att säkerställa att dina klick på externa länkar registreras korrekt. Om du vill kan du nu även sätta upp mål som använder dessa händelser – detta och mycket annat är möjligheter som gör det värt att fortsätta utforska Google Tag Manager.