Sverige - Viva Media

B2B-strategier för Sociala Medier

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

De flesta exempel på företag som lyckats bra inom den sociala webben handlar om B2C företag. Men det finns många fördelar att utnyttja sociala medier även för B2B företag. Det gäller bara att tänka utanför de traditionella marknadsföringsramarna.

Vad är B2B?

Wikipedia beskriver B2B på detta sätt:

’Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B förknippas ofta med teknologi och produktutveckling, där företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter’.

Youtube istället för broschyrer

Men vilka kommunikationskanaler är användbara för B2B företag? Det finns alltifrån företagsbloggar, som ger organisationen en digital röst och signalerar transparens och trovärdighet, till youtube som kan fungera som en ersättare till den traditionella broschyren. Självklart ska man inte kasta sig in i de sociala medierna utan att ha en tydligt utarbetad strategi, ett syfte och en tydlig nytta. Men oftast begränsas användningen av de sociala medierna även av ett alldeles för traditionellt marknadsföringstänk. Det gäller att komma ihåg att de sociala medierna är just sociala.

Anledningen till att just B2B företag ska satsa på sociala medier är självklart olika för varje företag, men min tro är att företagen måste inse vinningen i att använda sociala medier som något mer än att bara göra reklam för sig själva eller öka försäljningen. Går vi tillbaka till wikipedias beskrivning av B2B är det just relationerna och utbytet av kunskap som är centralt för utvecklingen. För B2B företag är med andra ord sociala medier en exceptionellt bra kommunikationskanal för att knyta nya kontakter, bygga nätverk och stärka lojaliteten hos redan befintliga kontakter.

5 punkter för B2B

Det svåra är dock alltid att veta var man ska börja och hur man ska göra. För att hjälpa er lite på traven skulle jag vilja sprida vidare och dela med mig av 5 väldigt välskrivna och intressanta punkter, skrivna av Webbstrategerna  Sverige AB, som berör just hur du som B2B företagare kan använda er av sociala medier.

1. Utveckla verksamheten inom nya geografiska platser

Sociala medier för dig närmre andra människor. Människor som finns i olika regioner av världen. Genom att kostnadseffektivt kunna kommunicera med intresserade människor som du aldrig har träffat kan sociala medier vara minst lika effektivt som dyra mässor eller konferenser. Sätt upp unika sidor på din webbplats som tar hand om det ökade intresset från den nya regionen. Ha som mål att få till intressanta möten med potentiella kunder och partners från den utvalda regionen och mät hur mycket intäkter och förtjänst satsningen har gett.

2. Öka intäkterna från dina mindre kunder

Säkerligen kommunicerar du olika med stora och mindre kunder. Och ofta glöms tyvärr de små bort. Sociala medier är utmärkta kanaler för att påverka befintliga småkunder till att bli större och mer aktiva. Håll dem ajour med vad som händer och kommunicera ut kunskap för hur de kan växa och förbättra sin verksamhet genom dina tjänster eller produkter. Skapa gärna tillhörande webbplatser och e-postutskick just för detta segmentet. Kanske en e-handelsplattform som är till för mindre kunder som kan sköta sin administration själva. Sätt upp relevanta mål som t.ex. en 50-procentig ökning av det aktuella kundsegmentet de närmsta 2 åren.

3. Säkerställ dina key accounts

Arbeta med sociala medier och webblösningar för att behålla och förbättra dina relationer med dina allra bästa kunder. Du kan visa upp din spetskompetens utan att behöva ta upp deras tid. De kommer att märka att du är den rätta leverantören. Utveckla gärna extranätfuntionalitet och arbeta strategiskt med e-postutskick för att ”hålla kvar” kunderna på ett sätt så att det gör ont att lämna dig som leverantör. Det handlar om att skapa en digital bekvämlighet. Komplettera också med personliga tips och rekommendationer från din key account manager.

4. Reducera kostnaderna vid lanseringen av en ny produkt eller tjänst

Använd sociala medier för att involvera dina kunder, partners och målgrupper i framtagningen av din nästa produkt eller tjänst. Du kommer bli förvånad av hur mycket kunskap de har att ge. Kollaborativa projekt är ett av nätets största sociala tillgångar. Använd sociala samarbetsportaler och verktyg och kom närmre dina kunder samtidigt som du bygger och utvecklar nästa generations produkter eller tjänster. Ha som mål att korta både tidsåtgången och kostnaderna för ditt nästa projekt.

5. Öka och behåll effektiviteten i ditt partnernätverk

Använd sociala medier för att prata med dina partners. Hjälp dem att nå framgång med sin kommunikation så kommer de med alla säkerhet att hjälpa dig tillbaka. Genom sociala medier skapar ni en tätare och bättre dialog och förstärker banden mellan era båda B2B-företag. Varför inte skapa ett eget login för dina partners till en dedikerade del av ett extranät där de får tillgång till snabbare svar och ett effektivt samarbete? Mät framgången av din satsning genom mindre tidsåtgång och sparade sälj- och partnerkostnader.

Hela artikel kan ni läsa här.