Viva

Back to basics: besökare vs. besök

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

När jag är ute och besöker företag och pratar om Google Analytics så hamnar vi ofta i en diskussion om antalet besök till hemsidan och vad det egentligen betyder. Denna parameter är ju en av grundbultarna i all typ av webbanalys och då det existerar så mycket förvirring kring begreppen så tänkte jag komma med en förklaring.

Inledningsvis vill jag poängtera att alla statistikverktyg mäter besök på olika sätt men jag kommer att utgå från Google Analytics då det är det mest utbredda verktyget för att mäta besöksdata.

Besökare

Besökare är vad vi vill se som enskilda personer som besöker vår hemsida. Detta är faktiskt så nära sanningen vi kommer med Google Analytics. Den riktiga sanningen hittar vi dock i metoden som används för att samla in data, som är med hjälp av cookies. För Google Analytics sparas 4st cookies på besökarens webbläsare där information om antalet besök, vilket trafikkälla du kom ifrån, osv. sparas.

I en av dessa datafiler (som har en livslängd på två år) sparas en unik id-kod som identifierar dig som unik besökare. Om du inte rensar dina cookies i webbläsaren eller återkommer inom två år till webbplatsen så kommer du därför att identifieras som samma unika besökare.

Parametern besökare betyder alltså i realiteten antalet unika webbläsare som besökt webbplatsen.

Cookies i webbläsaren identifierar unika besökareScenarion där samma person kan generera flera unika besökare i statistiken blir efter denna insikt ganska lätta att måla upp. Använder personen en annan webbläsare eller en annan dator för att besöka samma hemsida t.ex. Eller om besökaren hittar hemsidan på en mobil enhet och återkommer via sin hemdator.

Besök

Antal besök är den parametern som vi ser de allra flesta rapporter i Google Analytics och blandas ofta ihop med antalet besökare. Ett besök kan beskrivas som en enskilt tillfälle då en besökare genererar sidvisningar på webbplatsen. Hur detta mäts har också att göra med de cookies som sparas i webbläsaren som besökaren använder. I detta fall är det två cookies som jobbar tillsammans och dom har 30 minuter livslängd respektive ingen livslängd.

Den första cookie:n, med 30 minuters livslängd, försvinner från webbläsaren när du varit inaktiv på hemsidan i just 30 minuter. Den andra försvinner när du stänger ner webbläsaren.

Detta innebär att om du som besökare navigerar på hemsidan och blir avbruten av ett telefonsamtal som varar 34 minuter och sedan återgår till navigeringen så kommer detta att innebära ett nytt besök. Skulle du av någon anledning stänga ner webbläsaren och sedan starta upp den igen inom 30 minuter så kommer detta också att innebära ett nytt besök.

Besökare som genererar besök

Med denna insikt kan vi nu förstå sambanden mellan besök och besökare och att den data vi tittar på inte är hundraprocentig.

Besök och unika besökare

Om ni fått sug efter mer läsning om elementära parametrar som vi stöter på så kan jag rekommendera Sarah Anderssons inlägg om skillnaden mellan klick och besök