Viva

Beräknade bud per omvandling

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Ett högsta kostnad-per-förvärv-bud (CPA) är det högsta belopp som du är beredd att betala för en omvandling som exempelvis ett köp, en offertförfrågan, en registrering etc. Adwords rekommenderar ett högsta CPA-bud och tanken är att antalet omvandlingar ska öka. För att få fram det högsta CPA-budet för varje sökord dividerar omvandlingsoptimeraren det högsta CPC-budet med omvandlingsfrekvensen. Med andra ord, måste du ha en fungerande omvandlingsspårning och den måste ha varit aktiverad i minst 30 dagar och registrerat minst 15 omvandlingar. Ditt faktiskt CPA och CPA-budet är inte samma sak och till skillnad från CPC-bud versus faktisk kostnad per klick, kan den faktiska CPA:n överstiga det högsta CPA-bud du angett. Detta är för att omvandlingsoptimeraren använder tidigare omvandlingsdata för att beräkna sannolikheten att dina besökare omvandlar. Därför är det viktigt att komma ihåg att den faktiska CPA:n kan variera och orsakas av externa faktorer som exempelvis ökad konkurrens. Av den anledningen kan det vara bra att börja med det rekommenderade budet och sedan justera buden vid behov.

Omvandlingsoptimeraren

Omvandlingsoptimeraren är en funktion i Adwords som tar statistik ifrån Adwords omvandlingsspårning och målet med funktionen är att du ska få hjälp med att få fler omvandlingar till en lägre kostnad. Dina placeringar i Adwords-auktionen varierar för att undvika ’olönsamma’ klick och du får högre placeringar vid de tillfällen Google förutspår att det kommer bli ett ’lönsamt’ klick, dvs en besökare som kommer konvertera. Med denna budgivningsmodell betalar du fortfarande per klick men behöver inte ändra på buden manuellt för att nå dina mål.

Beräkning av rekommenderat CPC-bud

För att Adwords ska kunna beräkna det bästa motsvarnade CPC-budet räknar de först ut den omvandlingsfrekvens som de förutspår vid varje auktion och tar där hänsyn till flera faktorer som omvandlingshistorik, sökordsmatchningen, användarens plats och Googles partnerwebbplatser. Sen kan de generera en annonsrankning genom att CPA-budet, kvalitetresultaten och den uppskattade omvandlingsfrekvensen slås samman. Förutom att omvandlingsspårningen ska ha genererat minst 15 omvandlingar de senaste 30 dagarna är det även ett krav att kampanjen har genererat dessa omvandlingar med en någorlunda liknande frekvens under dessa dagar. Uppfyller du alla dessa ovannämnda faktorer kan du aktivera omvandlingsoptimeraren och dra nytta av budgivningen enligt CPA-modellen.