Viva

Besökare, sidvisningar & avvisningsfrekvens i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Idag tänkte jag skriva om ett nyckeltal som är bra att följa via sitt Google Analyticskonto, nämligen ’besökare’. Att följa dessa ger en god överblick över hur väl sidan fungerar, om något inträffar eller om något bör justeras.

Besökare

Det första som brukar intressera en användare av Google Analytics är hur många besök sidan har haft per dag, per vecka eller per månad. Denna information återfinns redan på instrumentpanelen när man loggar in på sitt konto. Genom att klicka på länken ’besök’ får man snabbt mer detaljerad information om besöken.

Unika besökare

Google Analytics skiljer på besökare och unika besökare. Jag kan exempelvis besöka din sida fler gånger per dag i egenskap av uppföljare och samarbetspartner. Mina besök räknas då som flera olika besök men mitt ip-nummer räknas som en unik besökare. För att undvika att ’förstöra’ sin egen statistik bör man utesluta sitt eget ip-nummer ur statistiken.

Sidvisningar

Du får här också se hur  många sidor antalet besökare har tittat på och hur länge de har stannat på sidan. Det är bland annat intressant att se hur många av dina sidor en besökare tar del av? Hinner de uppfatta de viktiga? Om du har en webbshop är det viktigt att se över hur många sidor en besökare måste gå via för att genomföra ett köp. Har du sex steg till ett genomfört köp och besökarna i genomsnitt tittar på fem sidor är det dags att agera.

Hur lång tid stannar besökarna på sidan? Texter tar längre tid att ta till sig än bilder och då är det viktigt att få besökaren att stanna så länge på sidan att han/hon hinner läsa en stor del av innehållet.

Avvisningsfrekvens

Med avvisningsfrekvens menas det antal besökare som kommer till sidan och sedan lämnar den utan att göra något mer. De klickar sig inte vidare till någon ytterligare sida, de anmäler sig inte till något nyhetsbrev eller liknande, de agerar helt enkelt inte på sidan. En hög avvisningsfrekvens tyder således på att något är fel. Kanske är sidan inte uppbyggd på ett användarvänligt sätt? Informationen kanske inte presenteras korrekt? Sökorden kanske inte är optimala, de kanske inte driver in rätt trafik till sidan? En hög avvisningsfrekvens bör tas på allvar och en analys av orsaken bör göras för att därefter kunna göra justeringar i syfte att sänka avvisningsfrekvensen.

Vad är då en normal eller låg avvisningsfrekvens? Man brukar säga att en avvisningsfrekvens på 30% eller lägre är bra. Börjar den krypa upp över 30% bör man fundera över anledningen till detta.