Viva

Bli rörlig! Så kommer du igång med videomarknadsföring

Content YouTube
Videomarknadsföring - rörligt
Publicerad , senaste uppdatering

Det räcker med en snabb överblick i flöden eller resultatlistor för att konstatera att medievardagen har blivit alltmer rörlig: Instagram utökade tidsbegränsningen på videos från 15 sekunder till en minut. Facebook har förutom videouppladdning även möjligheten för användare att sända live. Snapchat har videochatt. Youtubefilmer visas i Googles sökresultat och när vi surfar på våra favoritsajter ser vi videomaterial som rör sig i banners. I det här inlägget ser vi närmare på videomarknadsföring, varför det är en bra idé och hur man kommer igång.

 

Den enkla anledningen till att medierna tagit in allt mer rörligt material är att vi vill se videos.

Vi gillar rörligt.

Rörligt berör. Det aktiverar flera sinnen och ger upphov till känslor (vi var kanske flera som skrattade med, eller blev innerligt less, när Chewbacca mom gjorde viral succé via en Facebookvideo). Rörligt engagerarar och lämnar ett större intryck så att vi lättare kommer ihåg budskapet. Allt detta är egenskaper som gör rörligt särskilt ägnat för det digitala, där vi inte har möjlighet att påtagligt uppleva ett varumärke genom att hålla i en produkt eller besöka ett företag. När man som marknadsförare är mån om användarupplevelsen och att förtjäna tittarens uppmärksamhet genom en inspirerande eller kanske underhållande video, har man mycket att tjäna på videomarknadsföring.

 

Buffer, som tillhandhåller ett verktyg för att hantera inlägg på sociala medier, publicerade nyligen en studie av hur företag använder sociala medier, där de bland annat tittat på vilket innehåll som engagerar mest på Facebook. Studien visar att videoklipp engagerar långt mer än vad annat innehåll gör, genom fler klick, gillningar och delningar. Men man konstaterar samtidigt att marknadsförare inte nyttjar fördelarna med rörligt i särskilt hög grad. Av Facebook-inläggen från de 100 000 företag och varumärken som Buffer tittat på utgörs mindre än en procent av video.

Engagemang med video på Facebook
Stapeldiagram från Buffer.

Faktum är att videomaterialets popularitet också påverkar hur de syns i mediekanalerna. Rörligt prioriteras i nyhetsflöden på Facebook, och – om de ger ett relevant svar på sökfrågan – placeras Youtubeklipp högt upp på Googles resultatlista. Du kan även publicera ett YouTubeklipp som du sedan lägger in på hemsidan för att plocka värdefulla SEO-poäng och ge din hemsida förutsättningar för bättre synlighet på Google.

Rörligt kan alltså lyfta marknadsföringen och våra möjligheter att effektivt förmedla ett budskap till rätt människor. Och det behöver inte vara krångligt. Alla har tillgång till en mobilkamera och kan i praktiken lägga upp en filmsnutt på få sekunder. Men, som med marknadsföring generellt, ligger nyckeln till framgång i strategin. För att videon inte ska bli en halv-entusiastisk engångsföreteelse, utan ge det resultat som du önskar, är det avgörande att lägga tid på förberedelserna.

 

Strategi

Den viktigaste delen av videomarknadsföringen startar innan kameran börjar rulla. Här handlar det om att identifiera syftet med videon för att sedan skapa en video som fyller sin funktion.

  1. Mål. Vad vill du uppnå? Vad vill du att tittarna ska göra efter att de sett klippet? Videons syfte kan vara att öka varumärkeskännedomen och få större synlighet, att skapa förtroende för varumärket genom att visa vilka ni är och vad ni står för, visa en ny produkt, förklara hur en tjänst fungerar, få in trafik till hemsidan eller att använda den som ett säljverktyg för att öka försäljningen.
  2. Målgrupp. Vilka vill du nå? Vilka ska se videon? När du har målgruppen i fokus kan du anpassa videon, budskapet och de tekniska hjälpmedlen, för just den publiken.
  3. Budskap. Tydligt, enkelt och koncist är nyckelord här. Budskapet behöver förmedlas på kort tid, kanske bara på ett par minuter (beroende på syftet med filmen). Det gör att man tvingas fokusera på det mest väsentliga – presentera företaget, vilket värde ditt erbjudande tillför och hur man kan ta del av erbjudandet (CTA). Eftersom man inte kan ta tittarens fulla uppmärksamhet för givet är det viktigt att ha upplevelsen i åtanke, att ge tittaren en bra upplevelse som skapar intresse. Det bästa är när man känner sin målgrupp och formulerar budskapet med ord som engagerar dem (något som detta rörande videoklipp illustrerar).

 

Genomförande

Strategin avgör hur videon ska utföras. Om filmens syfte är att förklara hur en tjänst fungerar kan en animation vara en bra lösning. Om vi däremot vill skapa förtroende är det viktigt att visa en mänsklig sida genom att filma representanter för företaget.

 

Marknadsföring

När videon är klar är det dags att sprida den. Du kan lägga upp den på hemsidan, ta med den i ett e-postutskick och sprida den i dina sociala kanaler. Tänk på att anpassa videon utefter de kanaler där du lägger ut den. Om det är en längre video behöver den kanske klippas ner för att godkännas exempelvis inom Instagrams ramar. En effektiv lösning är att lägga upp klippet på YouTube för att sedan använda direktlänken från YouTube för att dela i andra kanaler.

Nyttja SEO-fördelen genom att fylla i titel, utförlig beskrivning och taggar. På så sätt berättar du för YouTube och Google vad filmen handlar om och skapar förutsättningar för att synas under sökningar som relaterar till videons innehåll. Om ett mål med videon är att skapa spridning kan annonsering på YouTube och sociala medier också vara mycket strategiska och kostnadseffektiva kanaler för att nå din målgrupp.

 

Utvärdera

Statistiken från marknadsföringen ger framförallt svar på om målet med videon blev uppfyllt, men är också ett värdefullt underlag inför planeringen av din nästa film. Beroende på vad som var målet kan du mäta om videon gav den effekt du var ute efter – det kanske handlar om antalet visningar eller besök till hemsidan. Hur var engagemanget på Facebook, hur många visningar fick klippet på Youtube och hur länge tittade man? Kan man härleda nya besök till hemsidan via länken till filmklippet?

 

Låt dina kunder ta del av ditt varumärke på ett engagerande sätt – nyttja fördelarna med videomarknadsföring. Engagera kollegorna och lyft fram det kreativa inom bolaget, eller ta hjälp utifrån (ett tips är vår Go YouTube-tjänst som du kan titta närmare på här).

Varför inte starta med en sommarhälsning i sociala medier, eller planera för en riktigt snygg varumärkesvideo inför hösten?