Viva

Bra PageRank men ingen organisk synlighet?

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Ni har ett bra PageRank-värde på er webbplats men ingen synlighet på Googles organiska träfflista, hur kommer detta sig?

Att ha ett bra PageRank-värde på webbplatsen gör inte automatiskt att man får bra synlighet på Googles organiska träfflista – det finns många andra parametrar som avgör detta.

När ni först väljer ut sökord som ni vill synas på gäller det att placera sökorden på relevanta sidor på er webbplats. De mest konkurrentutsatta sökorden är i regel bäst att placera ut på startsidan som oftast är bäst rankad av sökmotorer.

Övertyga sökmotorerna om att ert innehåll är det bästa för sökorden

Sökmotorer kollar igenom källkoden på varje sida på er webbplats och det gäller att övertyga dem om att just ert innehåll är det bästa för sökorden. Har ni placerat sökorden i sidans titel, rubriker och återkommer de i brödtexter? Många spekulerar i hur mycket ett sökord ska förekomma i sidans innehåll, men jag brukar hålla mig till en densitet på 2-5% av sidans totala textinnehåll. Ni har en bra grund till organisk synlighet om dessa kriterier uppfylls.

Undvik flaskhalsar

Många gör felet att de medvetet eller omedvetet försöker få synlighet på ett sökord på flera olika sidor på webbplatsen, vilket kan leda till konkurrens mellan de interna sidorna. Ha unika titlar på alla sidor på er webbplats där ni enbart fokuserar ett sökord på en sida. En annan flaskhals kan vara att flera olika adresser visar exakt samma innehåll. Vanligt förekommande är exempelvis:

www.exempel.se

och

www.exempel.se/index.php

som visar en webbplats startsida. Ha unika adresser till varje sida!

Inlänkningar (backlinks)

Även om ni har ett bra PageRank-värde, har arbetat med sökorden i textinnehåll, har inget duplicerat innehåll och har ändå ingen synlighet på Googles organiska träfflista så kan det bero på mycket mer. En oerhört viktig faktor är ändå inlänkningar. Varje länk till er webbplats räknas i Googles ögon som en röst för att er webbplats är bra. Har ni ett högt PageRank-värde så har ni troligtvis många externa länkar till er webbplats, men har de sökord som ankartext? Detta kan vara helt avgörande för om ni får en bra synlighet på Googles organiska träfflista.

Vill jag synas på sökordet ’kaffekokare’ på sidan www.exempel.se/produkt/kaffekokare.html och har en länk från en extern sida  med ’kaffekokare’ som ankartext:

<a href='http://www.exempel.se/produkt/kaffekokare.html'>Kaffekokare</a>

hade denna setts som en röst för att min sida handlar om ’kaffekokare’ och gett en positiv effekt i sökmotorers organiska träfflista.

För att få inlänkningar så gäller det att visa att ni finns, använd bloggar, facebook samt twitter för att sprida information om att ni existerar samt vad ni erbjuder.