Viva

Budgivningsstrategier för Google Ads

Google Ads
Jonathan Öster SEM Manager Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

När en strategi för en sökordskampanj i Google Ads sätts så är det viktigt att ha en tydlig bild av vilket marknadsmål du vill att kampanjen ska uppfylla. Är målet en ökad försäljning? Fler användare till hemsidan? Eller helt enkelt ökad vinst per konvertering? Baserat på svaret sätts den budgivningsstrategin som bäst lämpar sig för att uppfylla det målet. Vilka det finns och vad dem innebär får du koll på i texten här.

Google har pratat en hel del om “Smart Bidding” senaste tiden och det blir allt vanligare att använda den budgivningsstrategin vid sökordsannonsering på plattformen. Med Smart Bidding, som är baserad på maskininlärning, kan du uppnå en kostnadseffektiv och konverterande annonsering då en mängd alternativa strategier erbjuds för olika mål. Men för den som vill detaljstyra och ha ytterligare kontroll erbjuder Google fortsatt den traditionella budgivningen med Manuell CPC där du (precis som det låter) själv väljer vad varje specifikt ord och klick får kosta. 

 

Vilka olika budgivningsstrategier finns det för Google Ads?


Maximera konverteringsvärde och Mål-ROAS


Den här strategin har i uppdrag att få ut en intäkt efter vad man är villiga att spendera. Om vi tar Mål-ROAS, så är den perfekt att använda när du tex vet att för varje spenderad krona behöver få tillbaka 400% mer i intäkt. Nackdelen med att använda ROAS som nyckeltal är att nyckeltalet inte tar hänsyn till volymer, vilket betyder att om Google inte hittar en möjlighet att få 400% ROAS i detta fall så kommer den heller inte spendera din tilltänkta budget.


Maximera konverteringar och Mål-CPA


Denna budstrategi tar hjälp av avancerad maskininlärning och anger buden automatiskt så att du ska få så många konverteringar som möjligt efter den budget du har satt. Buden optimeras alltså automatiskt och anpassas till varje auktion.Väljer du Mål-CPA fungerar den på samma sätt men anger buden så att du ska få så många konverteringar som möjligt till den målkostnad du har valt. Dessa budstrategier kan användas om målet är en ökad försäljning eller fler potentiella kunder till hemsidan.


Maximera klick


Maximera klick innebär precis som det låter – att man berättar för Googles maskininlärning att helt enkelt försöka få in så mycket klick som möjligt utefter den budgeten man har. Ett bra val om målet är att få in så mycket trafik som möjligt till en sida. Risken här är att man får betala ett väldigt högt pris för vissa konkurrenskraftiga ord.


Manuell CPC


Detta är den enda strategin som inte innefattar Smart Bidding. Här har du full kontroll själv att välja hur mycket du max vill spendera för varje specifikt ord och klick. Fördel för dig som vill ha kontroll på hur mycket varje klick ska få kosta samt för dig som inte nödvändigtvis behöver synas den tid på dagen när konkurrensen är som högst och där klickkostnader kan dra iväg.


Förbättrad CPC


Förbättrad CPC är en blandning av Smart Bidding och den manuella strategin. I denna strategin sätter du manuella bud men kan förbättra resultatet genom att den automatiska budgivningen läggs till ovanpå dina manuella bud vilket gör att Googles maskininlärning kan buda över ditt manuella bud för att få in en konverterande användare. 


Målexponeringsandel


En Smart Bidding strategi som automatiskt ställer in bud med målet att visa din annons överst på sidan. En perfekt strategi när du kanske har färre ord men där det viktigaste är att alltid ligga på första sidan i sökresultatet.

 

 

Effektiv marknadsföring med Google Ads


Varje budstrategi har ett unikt ”uppdrag” och för att kunna välja vilken som passar just din affär bäst kräver det att du vet vad målet med annonseringen är. Så fort du kommit fram till det, kan du också välja den optimala strategin. En annan sak att ha med sig är att när smarta budstrategier aktiveras så startas en inlärningsperiod. Under denna period kan resultatet svikta lite på grund av att Googles algoritmer testar vad som faktiskt fungerar och vad som inte fungerar och därför kan det ta ett tag innan budgivningsstrategin börjar leverera utefter vad den ska.

 

Att annonsering på Google endast handlar om att konvertera längst ned i tratten på kundresan är en vanlig tanke, men tänk större! Med Ads kan du även driva in trafik till hemsidan för att bygga awareness på ett visst sökord, visst kan det ibland upplevas som “dyrt” men det kan absolut vara värt det! Med Google Ads kan du “dopa” ditt relationsbyggande genom att driva trafik till ditt innehåll som informerar och ger kunden det den behöver för att ta sig vidare i kundresan. Så målet med sökannonsen behöver inte alltid vara ett klick på köpknappen.