Viva

Bygg Ert varumärke på nätet!

Varumärke Varumärkesprofil
Publicerad , senaste uppdatering

Ibland stöter jag på potentiella kunder till oss på Viva Media som menar att de inte behöver sökmarknadsföring. De förklarar att de är tillräckligt stora ändå och att deras kunder redan känner till företagets webbadress. Vidare menar de att då de redan är välkända finns ingen anledning för dem att synas högt upp på exempelvis Google. Vad de här företagen och dess ledare glömmer bort är hur värdefullt det är med en god synlighet och exponering på sökmotorerna ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Undersökningar har dessutom visat att konsumenter förväntar sig att ledande varumärken skall ha en god exponering på sökmotorerna.

Hur skulle Du själv reagera om Du sökte efter en välkänd produkt eller tjänst från ett ledande företag och sedan upptäckte att deras webbsida inte placerades högt upp i sökmotorernas resultatlistor?

Precis – Du skulle förmodligen anse detta som märkligt och det skulle, enligt min mening, dra ner förtroendet för företaget och skada dess varumärke på sikt.

Då internet under det senaste decenniet etablerat sig som ett självklart verktyg för människor att söka information, kommunicera och handla på, samt att såväl internetanvändandet som antalet webbsidor har ökat kraftigt under denna period blir varumärkesbyggande åtgärder på nätet allt viktigare. Undersökningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att cirka 83 procent av alla svenskar mellan 16-74 år använder sig av internet i stort sett varje dag eller åtminstone varje vecka. Bland internetanvändare i åldern 16-24 år är motsvarande siffra 97 procent.

Internet har genom internetmarknadsföring utvecklats till ett kraftfull och viktigt instrument för annonsörer att nå konsumenter. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas enligt eMarketer växa med i snitt 25 procent per år i Europa fram till 2011. Det är hög tid för samtliga företag som bedriver affärsverksamhet att tänka efter – vad förväntar sig mina kunder, eller vad vill jag att mina kunder skall förvänta sig, när man letar efter mina produkter/tjänster via internet?

Avslutningsvis vill jag påminna om att sökmotorerna som kanal för att nå nya kunder naturligtvis är oerhört viktig, men glöm inte bort dess betydelse för att vårda och stärka ditt varumärke till nya och befintliga intressenter!

Ps. Vill Ni läsa vidare kring vad som kan vara viktigt att tänka på för att vårda/profilera ett varumärke på nätet föreslår jag Björn Alberts blogg