Viva

Cookie-lagen – Vad gäller?

E-handel Sökmotoroptimering
vad gäller nya cookie lagen
Publicerad , senaste uppdatering

Är du osäker på hur din webbplats använder kakor eller om du följer riktlinjerna på rätt sätt? Varför då inte ta en fikapaus med ditt favoritbakverk och bättra på dina kunskaper, ibland passar det nämligen utmärkt med kaka på kaka. Cookie-lagen, eller lagen om elektronisk kommunikation som är det officiella namnet är absolut inget nytt utan trädde i kraft redan den 1 juli 2011 efter EU-direktiv. Trots detta är det idag långt ifrån alla webbplatser som följer lagen och informerar om sina cookies eller sin cookie-policy. Men vad är det som gäller egentligen och vad ska du som webbplatsägare göra för att följa lagen? Nedan hittar du en snabb genomgång av kakor, vad lagen säger och hur du som webbplatsägare kan tänka kring detta.

Vad är en cookie?

En cookie, eller kaka, är en liten textfil som webbplatser använder av flera olika anledningar som sedan sparas på besökarens dator. Kakor kan bland annat användas för att särskilda funktioner på webbplatsen ska fungera, till exempel om det går att välja olika språk kan då vilket språk som är valt sparas i en kaka så att det följer med besökaren under interaktionen med webbplatsen, denna typ av kaka kallas även sessionskaka. Använder en webbplats någon typ av inloggning används ofta kakor för att kontrollera om samt vilken användare om är inloggad i en specifik webbläsare.

Kakor kan även användas för att följa besökaren och samla in information kring hur webbplatsen används för statistikverktyg som Google Analytics eller riktad annonsering. Denna typ av kakor kommer oftast från andra än den som faktiskt äger webbplatsen och omnämns då som tredjepartskakor.

Vad innebär cookie-lagen?

Vad innebär då Lagen om elektronisk kommunikation? Kortfattat innebär lagen att om en webbplats använder kakor så ska alla besökare få tillgång till information om att webbplatsen innehåller just kakor samt vad dem används till. Lagen säger även att besökaren även ska ge sitt samtycka till att kakor används. Hur man ger detta samtycke är däremot lite mer av en gråzon, vissa menar att det är besökarens ansvar genom att ställa in det i den webbläsare som används och det då räcker att webbplatsen informerar vad det är för kakor som används och till vad. Andra menar däremot att allt ansvar ligger hos webbplatsen och att besökaren ska kunna ge sitt samtycke via exempelvis en popup i den nedre delen av webbplatsen.

Vilket tillvägagångssätt man än väljer bör man däremot i tider som dessa när den personliga integriteten är ett ständigt omdiskuterat ämne på webben tänka på att det kan vara positivt om du som webbplatsägare tar hand om ansvaret och ger besökare möjligheten att ge sitt samtycke, på så sätt visar du då för dina besökare att du tar detta på allvar vilket kan vara en stark trovärdighetssignal.

Hur ska du som webbplatsägare tänka?

Först och främst bör du kontrollera om din webbplats använder kakor och vad de har för syfte. Post- och telestyrelsen har skapat ett verktyg som hjälper till med att skapa denna typ av sammanställning genom att fylla i sin webbadress och därefter följa stegen. För att vara på den säkra sidan att sammanställningen stämmer kan det även vara en god idé att kontakta dem som har utvecklat webbplatsen så de kan bekräfta vilka kakor som används och syftet.

När du har en tydlig bild av vilka kakor som används är det dags att bestämma sig för hur du vill förmedla denna information. Som jag nämnde ovan är detta lite mer av en gråzon och Post- och telestyrelsen har inga särskilda regler eller riktlinjer utan säger att de anser att innehavaren av en webbplats har bäst insikt i hur detta förmedlas på bästa sätt. En vanlig lösning är att i sidfoten skapa en länk som hänvisar till en sida på webbplatsen som samlar all information kring cookie-policyn. Vill man även vara på den säkra sidan kan man även via en typ av popup kortfattat informera besökare om att cookies används tillsammans med en OK-knapp och en länk som leder vidare till mer detaljerad information.

Hur man än väljer att informera sina besökare om sin cookie-policy så finns det ett antal frågor som bör bli besvarade, detta är:

  • Vad har kakan för namn?
  • Till vilken domän tillhör kakorna?
  • Vilken information eller data är det som sparas i kakorna?
  • Hur länge sparas kakorna i webbläsaren?
  • Kommer informationen som lagras i kakorna förmedlas vidare till tredje part?

För mer detaljerad information om lagen om elektronisk kommunikation och framför allt kakor har Post- och telestyrelsen mycket utförlig information. Både för dig som webbplatsägare men även hur kakor och cookie-lagen påverkar dig som användare.