Viva Media

Därför avgör sociala medier valet 2018

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Det har gått drygt två veckor sedan New York Times och The Observer rapporterade att den politiska byrån Cambridge Analytica massivt missbrukat datan om över 50 miljoner invånare inför det amerikanska valet – via Facebook. En händelse som fick Facebooks aktie att backa nästan 7% på en dag, samt skapade en enorm kris inom organisationen. Att Cambridge Analytica använt och missbrukat datan bör lära oss väljare samt politiker ett antal läxor inför årets svenska val. Men låt oss se det hela i en historisk kontext.

En ny verklighet är nu skapad. Valstugorna är borta, TV och tidning är inte längre de främsta källorna för information. För politiker gäller det nu att skapa digitala valstugor för att vinna val. En verklighet som är självklar för politiska partier, men förstår vi väljare egentligen vad som sker och hur det påverkar oss inför val? Förstår vi att plattformar har så pass mycket data om oss att mjukvaran känner oss bättre än vad vi känner oss själva?

Drygt 26 år efter att första hemsidan gick online har få saker förändrats så radikalt och skakats i grundvalarna  som medievärlden. Gammelmedia är snart helt borta och in har en ny generation av individer klivit – mycket tack vare sociala medieplattformar. Tidigare blickade vi på Hollywood-stjärnor när det idag är influencers som gäller. Jag fascineras över hur okunnig gammelmedia ofta är kring den nya världsbild som faktiskt råder. Om du inte tror mig kan du bara kolla på hur det går för YouTubers i Melodifestivalen kontra alla gamla ”stjärnor”. Många av dessa moderna influencers har en räckvidd om miljontals följare – en räckvidd de flesta svenska mediehus bara skulle drömma om.


Kommunikation genom historien


Digitaliseringen och nya medier har gett miljarder av människor tillgång till internet och därmed en egen röst. Många av dessa verkar inte vara helt nöjda med sin rådande situation och genom sociala medier kan de högt och tydligt göra sin röst hörd. Där kan de fritt sprida sina egna ”sanningar” och inte enbart det media vill rapportera om. Diktaturer, ledare och politiker har historisk alltid legat i framkant och använt medier för sin tid för att sprida sitt budskap och propaganda. Från Napoleon som kommunicerade genom flygblad, till Kennedy som var den första som skötte masskommunikation via TV och blev den första TV-presidenten, till Obama som blev den första Internet-presidenten genom användandet av hemsidor och digitala kanaler. Under 2016 års presidentval blev Donald Trump den första Sociala medier-presidenten. Trump själv medgav nyligen i en intervju på Fox att utan sociala medier skulle han troligtvis aldrig blivit vald – inte konstigt då nätet idag är den viktigaste informationskällan, före TV och tidningar. Trump med team visste om detta och det gör också svenska politiker.


Data är den nya oljan


Men samtidigt som sociala medier har gett individen makt har det paradoxalt gett politiska partier samt annonsörer en enorm makt genom den data vi sprider på grund av vårt surfande. Vi lever i en tid då precis allt det som kan bli uppkopplat blir det. Vi pratar alltifrån bilar till kläder och vitvaror. Idag är drygt 4 miljarder människor uppkopplade på drygt 15 miljarder enheter. Innan 2025 beräknas det handla om minst 75 miljarder uppkopplade enheter. Fenomenet beskrivs som Internet of Things (IoT) och när det aktiveras skapas en enorm mängd data. Betänk att vi i genomsnitt kollar på våra telefoner i snitt 200 (!) gånger per dag. Varje swipe, delning, sökning och like lagras – här gäller det att köpa data eller digitala tumavtryck för att kunna läsa av viktig information om mänskligt beteende. För data är den nya oljan med ett enormt stort värde om man bara vet hur den ska processas. Det är genom liknelsen med olja som vi kan förstå Microsofts köp av Linkedin för 238 miljarder eller Facebooks köp av WhatsApp för 139 miljarder kr. Det är inte tekniken eller plattformen de är ute efter utan data om tusentals människor – data om dig och mig. Data raffineras likt oljan för att utvinna kunskap, produkter och vinst. För låt oss vara på det klara med att när tjänsten är ”gratis” så är det du och jag som är produkten.

Man skulle kunna likna det vid att precis allt vi gör lämnar digitala DNA-spår. Spår som sedan annonsköpare och även politiska partier kan använda för exakt precision i sin marknadsföring. Ju mer vi använder sociala medier, desto mer data får plattformarna om oss och den datan används i sin tur för att sälja riktade annonser. Det vi ser som ”gratis” är egentligen väldigt dyrt med tanke på den information som vi delar om oss själva. Jag kan smått förundras över alla diverse tester som folk gör på sociala medier, av typen “Om jag hade ett annat namn – vad hade jag hetat då?” eller “Hur kommer jag se ut som gammal?” När man gör ett sådant test har man godkänt att datan som finns om en själv används men även säljs vidare till andra och tredje part.


Zuckerberg är vår tids påve


Cambridge Analytica menade innan alla kontroverser att så lite som fem (!) gilla-markeringar på Facebooks plattform kan avslöja din politiska hållning, ekonomi och sexuella läggning. Facebook är en ny form av medborgarrörelse med över 2 miljarder människor globalt, som hela 75% av Sveriges befolkning är anslutna till. Medlemmar som skriver under på vad som är ok och inte ok, vad som får delas och inte delas. Det finns spelregler, skrivna och oskrivna, som alla förhåller sig till. Sätter vi det i kontext så har mänskligheten aldrig skapat en större folksamling av människor som förhåller sig till samma norm. Det närmsta vi någonsin har kommit är katolska kyrkan med 1,2 miljarder människor. Skillnaden nu är att vår påve istället heter Mark och jag skulle vilja påstå att han har betydligt mer makt och är betydligt mer allvetande än Påve Franciskus. Facebook har alltså en enorm mängd data och därmed makt över människor, en makt som de har ansvar för att förvalta väl.

Nu när vi har ett valår framför oss så innebär detta även ett enormt ansvar för våra politiska partier och företrädare. För valet 2018 kommer inte avgöras kring ideologi, idéer eller vilket parti som har bäst ekonomisk plattform. Nej, 2018 års val kommer att avgöras av de partier som kan sköta digitala medier och i synnerhet sociala medier bäst för att få ut sitt budskap.


Var inte för godtrogen


Politiker har en benägenhet att göra allt de kan för att få fram sitt budskap. De redskap som de idag har möjlighet att använda kan ibland ligga nära gränsen till manipulation. Människor är rädda för att AI ska bli för smart och ta över världen, men faktum är att AI:n idag är ganska dum och på ett tidigt stadium – men kan ändå med kontroll och manipulation av data ha en enorm påverkan över våra liv. Här gäller det för dig och mig som väljare att förstå att det vi ser online på Facebook eller webben inte är en slump. Det vi ser bottnar i kalkylerad data där vi ser inlägg och annonser med syfte att konvertera oss till köpare eller väljare. Studien
Svenskar och internet visar att unga som är infödda i det digitala är mer skeptiska till vad de ser online, medan de medelålders är mer godtrogna. Här behöver vi, både unga och äldre, hjälpa varandra att vara skeptiska och kritiska till det vi ser och läser online. Vi får aldrig ta något för fakta eller objektiv sanning utan att först granska det. Digital källkritik har aldrig varit viktigare än idag.

Politiker och alla kommunikatörer ute i partierna, jag vet att jag ber om mycket, men jag vädjar om varsamhet och att ni konstant ställer er frågan: är det vi förmedlar information eller är det rent av manipulation?