Sverige - Viva Media

Därför bör du ha ett Google+konto (Del 1 av 2)

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Google är skapat efter devisen att vissa hemsidor är viktigare än andra, vilket i sin tur bygger på i vilken mån webbplatsen innehåll uppfyller besökarens behov. Hur viktig en webbplats är för besökaren har länge värderats efter de länkar som riktas mot den aktuella sidan, både när det gäller kvantitet och tillit. Denna syn har givetvis förändrats till i viss mån sedan starten 1998, länkar är fortfarande en stark indikator, dess fokus har dock skiftats något.

Med de sociala nätverkens uppkomst har landskapets omvärderats. Vad besökare ser som viktigt länkas inte längre från bloggar och andra sidor i största mån, utan det tar istället sitt uttryck i delningen via sociala medier. Dock så är inte Twitter och Facebook speciellt samarbetsvilliga när det gäller att dela med sig av detta till Google.

Google+ öppnar upp nätet

Tills nyligen var det sidan bakom innehållet, och inte skribenten, som var den centrala delen av historien.

Google har länge sett det som självklart att bra skribenter erbjuder ett bra innehåll och man har haft en ambition att belöna detta. Men det har inte alltid varit så lätt att värdera och ta fram vilket innehåll som är mest intressant för slutkonsumenten. Svaret på detta blev Google+ som öppnat upp nätet med ambitionen att du som skribent ska kunna sprida ditt innehåll och  ge potentiella läsare möjligheten att finna den bästa informationen inom det område de söker.

För sanningen är att Google redan hade publiken för sitt sociala nätverk i de som använde deras produkter. vad man gjorde var bara att omvandla dessa till delar av Google+ och låter dem skapa sig en identitet utefter detta. Men att skapa den identiteten är inte nog, du måste även bygga vidare på den.

Du bygger din auktoritet via Google+

Tycker du att ditt innehåll bör kunna läsas av många och är en stark indikator inom ditt område? Det är just därför du bör skapa och utveckla ditt Google+-konto. Här får du möjligheten att bygga din webbnärvaro och dra nytta av Googles kraft när det kommer till att erbjuda rätt innehåll för rätt besökare. Promota ditt nyhetsbrev, bygg en publik, dra trafik till din webbplats eller blogg och bygg ditt rykte online!

Kan du producera ett innehåll som andra tycker om och vill länka till bygger du din auktoritet. Men hur kan man då arbeta för att sprida sitt innehåll på rätt sätt och få ut så mycket kraft av spridningen som det bara går? Kom med oss till Del 2 där vi går igenom hur du kan nyttja elementen i Google+ för att etablera din egen och ditt företags onlineauktoritet. Läs del 2 här

Inspiration till artikelserien är hämtad från Copyblogger och Demian Farnworths artikel Seven Ways Writers Can Build Online Authority With Google+