Den hybrida arbetsplatsen

I en första del så fokuserade vi på kontorets historia och evolution. Vi närmade oss även ämnet “vad en digital arbetsplats är” och stannade där vid dagens framfart av den hybrida arbetsplatsen. Vilket jag gav en fortsättning på i ett webinar som du nu kan kolla på när det bäst passar dig. I följande del ska vi kika på vad hybridmodellen av en arbetsplats innebär, både dess lösningar och utmaningar för att avsluta med hur framtidens arbetsplats formas.

Publicerat
Inlägg Ledarskap

De allra flesta företag är som tidigare nämnt inriktade och kommer utgå ifrån ifrån en hybridmodell där det digitala är centralt för allt man gör då en majoritet av arbetet idag sker inom den digitala arbetsplatsen. Sen kan man vilja kalla det remote, smart, distans, hybrid eller vad man vill. Oavsett vad det kallas behöver många organisationer höja sin digitala kapacitet och följande perspektiv tas i beaktning, även i arbetet med den digitala strategin. Ni kan använda dessa som mätpunkter där varje perspektiv kan erhålla ett värde på 0-5 när ni ser på var ni står idag och hur bra ni kan bli:

 • Det digitala systemet och plattformarna
 • Samverkan och samarbete
 • Kreativiteten och innovationskraft
 • Kultur och engagemang
 • Kommunikation
 • Användarvänlighet
 • Säkerhet
 • Processtöd
 • Strategi och affärsmodell
 • Mobilitet/tillgänglighet

Genom att själv eller med hjälp av organisationen, alternativt en extern oberoende part, göra en estimering av nuläget fås en ökad tydlighet kring vart ni faktiskt står och vad som behöver göras. Detta är en nyttig övning som kommer synliggöra att digitalt inte nödvändigtvis innebär att det blir enkelt utan ofta tvärtom då det finns en hel del utmaningar. Begreppet 3K – kommunikation, kreativitet och kulturbygge – är av yttersta vikt för organisationer med en digital arbetsplats. Vilket leder till att HR-personer kliar sig i huvudet då digitalt och fysiskt blir likt vatten och olja. För det blir inte riktigt samma sak att sitta hemma och försöka vara kreativt i ett möte, det blir lätt konstlat och för många är det svårt att slappna av och vara sig själv. För när kameran ständigt är på är det som att vara i en studio där saker ska skötas korrekt. Vidare så tittar majoriteten i ett videomötet på sin egen bild och allt detta gör att mycket av det digitala känns krystat och tillrättalagt – likt när man ständigt står på en scen för att uppträda. Vilket passar långt ifrån alla.

Google med flera är medvetna om detta, dels att många anställda framgent vill jobba hemifrån men även utmaningarna det medför. Googles hybridmodell och vad det innebär kan man läsa om här. Men kortfattat så frågade man sina 140 000 anställda en massa frågor kring hemarbete och framtidens kontor och fick följande underlag.

 • 70% var positiva till hemarbete och 15% var negativa
 • När de frågade hur många dagar de anställda ville vara på kontoret så var svaren allt ifrån 0 till 5 dagar

Utifrån enkäten, forskning och beteendedesign kom man fram till en ny konceptuell hybridmodell där de kommer pröva sig fram kring vad som funkar och inte gör det. Det gör är ett steg som Google kommer investera miljarder i. Det är klart att en gigant likt dem kan satsa och investera, men vi kan låta oss inspireras av en hel del där hybrid kommer innebära följande för just techjätten.

 • 3 dagar i veckan på kontoret
 • 2 dagar i veckan där man själv trivs som bäst
 • 4 veckor per år att jobba varifrån man vill (utöver semester)
 • Sträva efter att tänka annorlunda kring kontoret och möten

Google försöker hitta framtidens arbetsplats där varje unik medarbetare är som mest effektiv och den moderna organisationen kan frodas i symbios. Av undersökningen så lärde de sig att följande är väldigt viktigt för medarbetarna.

 • Flexibilitet (frihet) att styra sin tid
 • Få arbeta ostört är viktigt (så även om det är färre på kontoret behövs lika stor yta för avstånd)
 • Hälsa och hygien är av yttersta vikt

I detta utvecklingsprojekt kommer Google satsa miljarder på att utforma en hybrid arbetsplats, allt för att skapa en attraktiv miljö som lockar till sig toppkompetens vilket gör att företaget kan fortsatt vara ledande i sin bransch. Då blir det nödvändigt att skapa miljöer där människor vill arbeta och kan vara produktiva. Det kräver att kontoret på ett okomplicerat sätt integrerar fysiskt och digital, inomhus likväl som utomhus eller att ha möjligheten att arbeta ostört så väl som i en socialt lukrativ miljö.

 

Men hybridmodellen kommer inte enbart med fördelar utan organisationer och ledare kommer milt sagt ha sina utmaningar med bland annat följande frågeställningar.

 • Hur ofta ska man vara på kontoret?
 • Hur hittar skapas en bra balans i detta?
 • Vilka arbeten blir bättre gjorda på kontoret jämfört med hemma eller virtuellt?
 • Hur lägger vi upp möten mellan de som är hemma och på kontoret?
 • Måste projektgruppen ses fysiskt?
 • Blir kommunikationen lika enkel till de som är hemma mot de som är på kontoret?
 • Hur ser man till att det inte blir mer status att va på kontor mot att va hemma?

Slutsatsen är att det inte finns några givna svar kring hybridmodellen utan detta är något nytt som kommer ta sin tid att hitta en hållbar väg inom för arbetsgivare och arbetstagare. Att säga så här är det vore naivt och det gäller att över tid testa sig fram. Slutligen några korta ord om framtidens kontor där facebook nyligen presenterade sin verkligen av framtidens kontor i en virtuell VR-miljö. Lanseringen skedde genom en betaversion av sitt program Horizon Workrooms som är ett led i Zuckerbergs nya vision av en “Metaverse” värld. På med VR-glasögonen, skapa din avatar och hoppa in i mötet för att som i ett vanligt möte tala, dela eller varför inte rita på tavlan?

Metaverse är en värld där det fysiska ska integreras med det digitala på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. En plats, fysiskt som digitalt där man får ihop en helhet som känns naturligt. Går det? – Ja, det är den stora frågan och mitt svar är att jag tror det kan gå men det kommer att ta tid. Även om mycket skett kring VR de senaste åren så måste tekniken bli smidigare både i hård- samt mjukvara. Men att detta kommer ske inom tio år är jag helt övertygad om. Jag skulle inte dra det så långt som att framtidens kontor är helt digital utan den kommer att vara både och då människan, enligt min övertygelse, på ett filosofiskt plan är i behov fysisk interaktion. Mycket kommer ske inom det här området och det kan ske snabbt så för ledare gäller det att hänga med, testa och vara nyfiken för att se till att arbetsplatsen är ett ställe där både gamla som nya talanger kan känna sig hemma.