Viva

Det digitala ledarskapet – del 1

Ledarskap
Publicerad , senaste uppdatering

Hur förändras ledarskapet när digitaliseringen drar fram? Det ska vi kika närmare på genom ett utdrag ur boken ”Get Digital”, skriven av Viva Medias VD Arash Gilan tillsammans med Jonas Hammarberg. Även om boken har två år på nacken så finns det mycket dyrbara insikter här. Andra delen av kapitlet om det digitala ledarskapet publiceras också inom kort. Håll till godo!

A leader is one who knows the way,
goes the way, and shows the way.

– John Maxwell

 

Ett av de vanligaste felen är att tolka den digitala transformationen enkom som ett behov att tillföra digital teknologi till den befintliga verksamheten. Det kan visa sig vara ett dyrköpt misstag. Det gäller att utmana och utveckla verksamheten i de fyra perspektiven – inre processer och system, kundrelation och interaktion, affärsmodell och kultur.

Vi menar verkligen utmana allt, precis allt ur ett digitalt perspektiv. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och vi måste inse att om vi inte gör det så gör någon annan det. Därför måste gamla käpphästar ifrågasättas, samtidigt som vi identifierar de moment där människan verkligen kan göra skillnad. Sätten vi arbetar på kommer att utmanas och med detta behöver vi göra allt vad vi kan för att digitalisera processer, interaktioner med kund och hitta nya spännande affärsmodeller som ger nya värden.

År 2017 kommer 70 % av de framgångsrika digitala affärsmodellerna att bygga på medvetet instabila processer som syftar till att följa kundernas behov. Gartner beskriver i sin prediktion 42 för 2017 om medvetet instabila processer, vilket ska tolkas som förändringsbara, agila processer som till sin arkitektur är byggda för att kunna formas om utifrån en förändrad omvärld. För detta krävs människor som både gillar och kan hantera förändring.

Darwins evolutionsteori, som ibland felaktigt översätts till den starkes överlevnad, var i verkligheten Survival of the fittest – den som anpassar sig bäst överlever. Och här och nu kommer utslagningen att bli märkbar. Även om många kommer att genomföra den digitala transformationen för att inte hamna på efterkälken, finns det samtidigt stora värden att hämta. Som beskrivet tidigare har de digitala mästarna, där såväl den digitala kapaciteten som ledarskapet finns på plats, en markant högre lönsamhet än övriga. Och den högre lönsamheten kommer av en kombination av effektivare verksamhet, lägre kostnader och en ökad affär. När Altimeter Group43 frågade beslutsfattare om vilka värden de främst såg med transformationen var detta resultatet:

• Ökat engagemang (75 %)
• Ökad kundnöjdhet och lojalitet (63 %)
• Ökad tillströmning av kunder (53 %)
• Ökad leads-generering (49 %)
• Effektivare konvertering av kunder (46 %)

Det digitala ledarskapet handlar om hur vi får det att hända, om hur vi leder den digitala transformationen, om hur vi formar en ny typ av organisation, en ny typ av ledarskap och en uppgraderad kultur. Hur vi tillför det digitala perspektivet och digitaliserar allt som bör digitaliseras för att säkra vår konkurrenskraft framåt. Det låter enkelt men är egentligen en mångfasetterad och tuff uppgift för de flesta. Det räcker helt enkelt inte med att lägga en offensiv IT-budget och köpa sin väg mot det nya läget. Det finns ett antal faktorer som gör det digitala ledarskapet mer utmanande.


De faktorerna kikar vi vidare på i del två som publiceras nästa vecka.