Digitala trender 2015

Då har vi kastat oss in i det nya året. Vad passar då bättre än att sätta sig ned och fundera på vad året kommer att innebära? De flesta gör det på något sätt och vi på Viva Media är inte sämre. Därför vill jag berätta om de digitala trender som spås slå in 2015. […]

Publicerat
Inlägg Viva

Då har vi kastat oss in i det nya året. Vad passar då bättre än att sätta sig ned och fundera på vad året kommer att innebära? De flesta gör det på något sätt och vi på Viva Media är inte sämre. Därför vill jag berätta om de digitala trender som spås slå in 2015.

I dag sker det hela tiden förändringar på marknaden som påverkar hur marknadsföring ska tillämpas. Marknadsförare behöver veta var kunderna kommer ifrån och utmaningen ligger i att få en överblick över de marknadskanaler som faktiskt ger kunder. Dagens företag ställs här inför utmaningen att hänga med i svängarna.

År 2014 kom det stora paradigmskiftet där de digitala investeringarna gick om print. Om man inte gjort det innan är det verkligen dags att kavla upp armarna och ge sig in i den digitala sfären. Så hur kommer 2015 se ut?

 

Transparens

Vem har inte hört det ordet i marknadsföringssammanhang förut? En generell trend som fortfarande gäller och än mer i framtiden. År 2015 blir året då företag går mer på djupet med sina digitala marknadsföringsstrategier. Fokus blir att ännu mer närma sig kunderna, inte genom att skapa efterfrågan utan genom digital transparens. Det kan vara att gå ut med förändringar om priser, produkter eller garantier, att berätta om företagets upp- och nedgångar eller att blogga om det som händer bakom kulisserna.

De företag som inte kommer med de sedvanliga klichéerna utan vågar vara sig själva med en dos av humor, vinner förtroende. Det är bara att gå till sig själv. Det är svårt att bli vän med någon om det inte sker något utbyte av transparens och information. Företag som tiger blir svåra att få en relation till.

 

Mobilt och e-handel

Den mobila boomen fortsätter att växa. Vi har sett en enorm explosion av mobila användare och trenden ser inte ut att minska.  Åtta av tio använder sin smarta mobil dagligen och nästan hälften använder den flera gånger per dag. Vi ser även surfplattans stora inträde och snabba spridning (48 procents ökning på tre år).

Det här innebär att företag behöver skapa innehåll och bilder som är avsedda för mobila enheter i stället för att bara fokusera på desktop-användare. Företag behöver ta ett helhetsgrepp och låta kunderna mötas av en upplevelse oavsett om de sitter på bussen, softar i soffan med surfplattan eller sitter uppkopplad med den bärbara jobbdatorn. Kunderna ska alltså mötas av en relevant hemsida.

I år spås även e-handeln till största delen ske via mobila enheter. Tre av fyra köp görs redan med mobilen, enligt Google. Är vi beredda eller kommer kundernas beteende göra att vi tappar försäljning?

 

Content is still king

“Marketing is telling the world you’re a rock star. Content marketing is showing the world you are one” är ett känt citat av Robert Rose som jag tycker sammanfattar det hela. 2015 kommer inte bara handla om att skapa innehåll, utan innehållet måste vara kvalitativt. Inget kommer att slå ett innehåll som är informativt och specifikt.

När trenden även pekar mot ett mer visuellt innehåll i form av bilder och filmer, kommer företag som vågar att ta ut svängarna lyckas. Kunderna och medarbetarna är bästa vägen till att våga vara personlig. De som satsar på ett relationsskapande och personligt innehåll kommer upptäcka att kunderna får en ökad lojalitet och tillit till företaget och varumärket. Det här kommer driva fokus mot mätning, testning och optimering.

 

If content is king, then conversion is queen

Alla vet att om företag ser den mätbara effekten av sina medieinvesteringar kommer också betalningsvilligheten. Om vi som jobbar i branschen kan försvara de faktiska kostnaderna med ökad effekt och uppfyllda målkampanjer, kommer företagen att förstå nyttan.

För att det ska slå igenom, måste vi tänka konvertering. 2014 var året då man samlade in information från olika analysverktyg men nu handlar det om att överföra det till mediestrategier som resulterar i ROI, return on investment. Det gäller att exempelvis börja jobba med Google Analytics mål och värden. Parametrar som exempelvis CTR, click-through rate, kommer inte vara tillräckliga och lösningen är alltså att fokusera på konverteringsgraden på de olika plattformarna. De som förstår det här kommer att få ett stort försprång till sina konkurrenter.

 

Sociala medier

Visst, att engagera sig och finnas på olika sociala medier är i dag inte den mest effektiva och direkta vägen till ökad försäljning och mätbara resultat. Men det är oerhört viktigt att möta kunderna där.

Det handlar om en långsiktig strategi. Företag som fokuserar på att ge sina kunder den service de vill ha kommer att behålla sina kunder (och vi har väl alla hört att det kostar fem gånger mer att få nya kunder än det är att behålla de gamla). Du skapar denna service genom den personliga kontakt som de sociala medierna ger dig.

Sociala medier blir alltså något av ett krav 2015. Varje socialt medium har även sin målgrupp och funktion. Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram. Fokus kommer vara att skapa försäljning där utan att kunden behöver gå vidare till andra försäljningskanaler. Hur väljer du rätt kanal för just ditt företag? Vilket utbud passar i vilken kanal?

Jag slänger med en till fråga: Vet du vad dina kunder säger om dig på de sociala medierna? God kommunikation handlar om att lyssna och prata, som i alla relationer, eller hur?

 

Jag skulle vilja sammanfatta med att 2015 kommer bli ett år där kvalité och genomtänkthet är nycklar till framgång.