Ditt textinnehåll ska (oftast) inte handla om dig!

Vill du lära dig att använda språket på ett sätt som ingen annan kan? Vill du kunna nyttja dina kunskaper till att framställa dig själv på ett bättre sätt? I Så fall är du helt fel ute, i de flesta fall, framför allt när det kommer till att skriva ett bra innehåll som lockar dina […]

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Vill du lära dig att använda språket på ett sätt som ingen annan kan? Vill du kunna nyttja dina kunskaper till att framställa dig själv på ett bättre sätt? I Så fall är du helt fel ute, i de flesta fall, framför allt när det kommer till att skriva ett bra innehåll som lockar dina besökare till aktion.

När du lärt dig att undvika en centrumfixering av dig och din verksamhet kan du börja utveckla den rätta känslan i ditt innehåll. Ju snabbare du lär dig detta, desto fortare kommer du kunna tjäna på det.

Det finns dock tillfällen då du kan sätta dig själv i första rummet för att övertyga besökaren. Men då gäller det att behärska metodiken för dessa undantag.

Hjälper ditt innehåll besökaren?

Varje webbplats, varje ny undersida och varje nyproducerad text ska ha en bakomliggande tanke. Ställ dig alltid frågan: Hur hjälper detta mina besökare att förstå mitt syfte på ett bättre sätt?

Sättet du kommunicerar med potentiella kunder ska hjälpa, informera eller underhålla dina besökare till den grad att det sker en önskad aktion. Annars fyller inte texten något syfte och kommer snarare att stjälpa än hjälpa.

Behöver du berätta om dig själv i första hand så finns det andra plattformar som är bättre lämpade. Men, det finns 3 undantag

3 undantag:

Likställ dig med besökaren

Personer har en tendens till att lyssna till människor som liknar dem själva. För att förtydliga din koppling till potentiella kunder kan du arbeta med att skapa en känsla av likställdhet. Beskriv vilken användning du har av t.ex. en produkt eller koppla din verksamhet till ett sammanhang i vardagen. Här gäller det dock att göra rätt avvägningar beroende på bransch eller kommunikationsplattform

Bygg auktoritet

Ge dina besökare en stark axel att luta sig mot. Tala om varför du är stark inom ditt område och lyft det med konkreta exempel. Det kan handla om att ge säkra tips kring hur du har löst specifika situationer. Visa vad du kan och vilken kvalité det verkligen håller!

Personligt innehåll

Känslor säljer och ingenting väcker känslor såsom självupplevda historier. Berätta om hur du överkom hinder för att lösa ett problem. Kanske har besökaren ett liknande problem och vänder sig till dig för hjälp? Hitta kunder som du hjälpt och fråga om du kan berätta deras historia, ta fram speciella händelser eller bygg upp en känsla kring ett visst objekt du har en speciell relation till. Olika metoder fungerar för olika former av sammanhang. Det gäller bara för dig att hitta ditt sätt att berätta om dig själv.

Allt handlar inte om dig, men ibland kan du söka känsloaspekter som väcker tankar och aktioner hos besökaren. Fokusera först och främst på att lösa dina intressenters problem, om personligt innehåll kan hjälpa så är det bästa vägen. Men var försiktig med att prata om dig själv allt för mycket! Du kan missa själva kärnan av din verksamhet.

Inlägget är inspirerat av Pace Smiths artikel Why It’s Not About You (Except When It Is) från Copyblogger.