Eastpoint slutför förvärv av MediaAnalys

Eastpoint AB (publ) dotterbolag Getupdated förvärvar av 51% av aktierna i SEO-företaget MediaAnalys Trisodium AB samt får option på att förvärva resterande del av aktierna. Tillträdet är den 1/3-2007. Köpeskillingen uppgår till 11 MSEK. Betalning sker genom utgivande av 28 153 800 aktier. Vid uppnådda omsättnings- och resultatmål utgår en tilläggsköpeskilling efter 12 månader om […]

Publicerat
Inlägg Viva

Eastpoint AB (publ) dotterbolag Getupdated förvärvar av 51% av aktierna i SEO-företaget MediaAnalys Trisodium AB samt får option på att förvärva resterande del av aktierna. Tillträdet är den 1/3-2007. Köpeskillingen uppgår till 11 MSEK. Betalning sker genom utgivande av 28 153 800 aktier. Vid uppnådda omsättnings- och resultatmål utgår en tilläggsköpeskilling efter 12 månader om 1,2 MSEK. Betalning sker genom utgivande av 3 128 200 aktier.

Eastpoint har en option på att förvärva resterande 49% av aktierna om två år. MediaAnalys har ca 400 repetitiva abonnemangskunder och växer för närvarande med ca 100 nya kunder per månad. Företaget är relativt nystartat men de tre grundarnas samlade branscherfarenhet är mer än 10 år. Man är inriktad mot små och medelstora företag och tillhandahåller sökordsmarknadsföring.
?
’Getupdated kommer genom förvärvet att få med sig några av Sveriges mest drivna entreprenörer inom sökordsmarknadsföring och på det sättet säkra den fortsatta tillväxten här. Därför kan jag bättre fokusera på att utveckla verksamheten i USA och starta upp den i England’, säger Mattias Kaneteg VD för Getupdated AB.

’Att MediaAnalys AB nu kan bli en del i Eastpoint-gruppen är mycket tillfredsställande. Såväl Eastpoint som MediaAnalys kännetecknas av en stark drivkraft, hög tillväxttakt och framgång. Med Eastpoint i ryggen kan MediaAnalys växa betydligt snabbare och möjligheter för korsförsäljning mellan bolagens kunder har öppnats. Marknaden för MediaAnalys tjänster växer kraftigt och tillsammans med Eastpoint-gruppen sätter vi nu kursen mot att bli en av de större aktörerna i Europa inom sökordsmarknadsföring’, säger MediaAnalys VD.

Om Eastpoint
Eastpoint AB (publ) affärsidé är att utveckla, förädla och förvalta bolag och verksamheter som är inriktade på Internet. Eastpoints rörelsedrivande dotterbolag har som mission att effektivisera och förenkla kundernas processer samt att utveckla deras affärsverksamhet på webben. Vi hjälper våra 55 000 kunder med hela kedjan.

För mera information kontakta Försäljnings & Marknadschef Henrik Zobal på 0480-780811 eller henrik@mediaanalys.se