Enklare att hantera Display-kampanjer

Som vi tidigare lyft upp är det viktigt att ni vid annonsering i Googles displaynätverk bryter ut kampanjerna och skapar skilda kampanjer för sök- respektive displaynätverket. Kort efter att detta inlägg publicerades lanserade dock Google en intressant nyhet som kommer innebära att det kommer bli betydligt enklare att köpa och köra display-kampanjer med AdWords. Ny […]

Publicerat
Inlägg SEM

Som vi tidigare lyft upp är det viktigt att ni vid annonsering i Googles displaynätverk bryter ut kampanjerna och skapar skilda kampanjer för sök- respektive displaynätverket. Kort efter att detta inlägg publicerades lanserade dock Google en intressant nyhet som kommer innebära att det kommer bli betydligt enklare att köpa och köra display-kampanjer med AdWords.

Ny flik för Display-annonsering

inom några veckor kommer nämligen gränssnittet i AdWords förändras för just display-annonseringen. Tidigare har display-annonseringen legat under samma flik som sökannonseringen, dvs i ett gränssnitt som egentligen varit anpassat för söknätverket. Fortsättningsvis kommer dock displaynätverket få en helt egen och specialanpassad flik. Det innebär att ni under denna fliken kommer att kunna göra allt från att bestämma bud, ange inriktningar och optimera display kampanjer på ett och samma ställe. En förändring som kommer underlätta och effektivisera er annonsering väldigt mycket.

Den nya fliken kommer innebära att det kommer att bli lättare att överblicka, analysera samt justera inom fliken display-nätverket. Bland annat kommer ni hitta flikar för Visa sökord, Placeringar, Ämnen och Intressen och ommarknadsföring, med statistik för enbart display-nätverket. Det innebär exempelvis att ni fortsättningsvis hittar statistik på sökordsnivå för enbart display-nätverket, hanterade eller automatiska placeringar på en och samma sida.

Vill du läsa mer om förändringarna och nyheterna inom fliken display-nätverket kan du göra det i Hjälpcentret.
Besök även gärna Googles egna AdWords blogg.