Viva

Event Check-in på Facebook

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Möjligheten till att checka in på platser med en mobil enhet har länge funnit på Facebook. Nu har dock Facebook tagit check-ins steget längre och exanderat check-ins till evenemang, vilket innebär att den som blivit inbjuden till en händelse och svarat ’ kommer’ eller ’kommer kanske’ kan checka in på eventet tre timmar innan evenemanget börjar och fram tills att det slutar.

Större medvetenhet

Genom den senaste Iphone app:en 3.4 kan man nu alltså även checka in på evenemenag. För eventföretagen är ju detta milt sagt en välkommet tillskott och ett helt nytt sätt att öka medvetenheten om sina evenemang på. Inte minst eftersom en incheckning på ett evenemang skapar en berättelse i vännernas nyhetsflöden, vilket i sin tur blir en organisk kunskapsspridare om eventföretagets verksamhet och evenemang. Med ett organiskt kunskapsspridande skapas dessutom en medvetenhet hos personer vars vänner redan går på företaget evenemang, en målgrupp som högst trolig kan tänkas att närvara på nästa händelse. Med andra ord skapas även en större medvetenhet och nyfikenhet om kommande händelser och evenemang som företagen skapar.

Event check-ins kommer troligen att även skapa ett större engagemang än tidigare kring ett evenemang. Bara att ha själva möjligheten att logga in på  en händelse tillsammans med sina vänner skapar ett engagemang och känslor, en vilja att dela med sig om sin upplevelse. Dessutom kommer det troligen bli betydligt lättare att få de inbjudna att faktiskt besvara inbjudan i och med detta behövs för att kunna checka in. Vidare ger även Facebooks event check-ins en möjlighet för eventföretag att se djupare in i vilken typ av målgrupp deras evenemang lockat. Tyvärr finns denna applikation enbart för Iphone i dagsläget, men förhoppningsvis kommer denna app snart även till Android också.

Version 3.4

Den senaste versionen 3.4 för Iphone innehåller dock fler nyheter än enbart event check-ins. Bland annat kan du nu enkelt plocka bort vänner från din lista. När du befinner dig på en plats där du vill checka in har du nu även möjlighet att välja platsen från en karta. En så kallad map view för Platser ska göra det lättare för användarna att visa mer exakt var de befinner sig. Innan du checkar in väljer du helt enkelt Karta eller Aktivitet beroende på om du vill välja en plats utifrån en lista eller på en helt valfri plats på kartan.

Finns det någon som redan använt sig av denna applikation och som har några åsikter om den?
Dela gärna med er av era upplevelser.