Viva

Facebook annonsering

Nyhetsbrev PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Facebook är det nya mediet som många svenska företag finner intressant.
Ett av dessa företag är postorderföretaget Haléns, som dessutom inlett sin annonsering via Facebook med resultat som varit högt över förväntan.

Tre gånger så hög konverteringsgrad

Enligt en artikel på IDG.se har Haléns sedan i julas använt sig av annonsering via Facebook. En satsning som bland annat gett företaget många nya yngre kunder samt en tre gånger så hög konverteringsgrad jämfört med bannerannonsering. Den enda nackdelen har enligt Haléns själva varit att annonseringen varit tidskrävande om man jämför med bannerannnonsering.
Det tar längre tid att starta upp annonseringen via Facebook då varje annons måste göras manuellt.  Även om Facebook-teamet kan ge annonsören möjligheter att göra en stor uppladdning av flera annonser så kan det vara värt att lägga ner en längre tid när man startar sin annonsering.

Når ut till nya kundgrupper

Haléns har även märkt av att de når ut till en ny yngre kundgrupp som handlar deras produkter via Facebook-annonseringen. En stor anledning kan vara att Haléns har bra annonser och att de syns med sitt budskap på den plattformen där deras yngre potentiella kunder spenderar mycket av sin tid.
Genom att ha lagt ner tid på annonseringen från början så presenterar de specifika produktannonser med bild och text som leder till just den produkten de annonserar.
Här är den stora skillnaden mot Google Adwords där det skulle krävas att de yngre kunder faktiskt själva aktivt sökte efter deras produkter. Med Facebooks annonsering kan man ställa in sina målgrupper man vill exponera sina annonser för utan att det kräver en motprestation i form av en sökning på t.ex Google.

Ökad konkurrens

I artikeln spår Noelia Guinón en ökad konkurrens i Facebook-annonseringen. Det är fortfarande ett ganska nytt medie att använda men i takt med att Facebook växer och fler och fler företag blir medvetna om vilka positiva effekter det kan ge så kommer konkurrensen och kostnaderna att öka. Det mesta pekar mot att fler företag kommer att satsa på annonsera via Facebook och då kommer såklart även kostnaderna per klick att öka.
Haléns har nu Facebook som en stor del i sin budget för onlinemarknadsföring och säger även att vissa kampanjer nästan har varit uppe på samma nivåer i konvertering som Sök.

Tänk på innan du startar

Några punkter som är viktigt att ha klart för sig innan man börjar med Facebook-annonsering:

 • Ha en klar och tydlig strategi

  – Det är väldigt viktigt att veta vilka mål du har med annonseringen och hur du ska nå målen. Ska du marknadsföra dina produkter för försäljning, marknadsföra ett event eller vill du bygga ditt varumärke för att få flera medlemmar till företagets Facebook-sida?

 • Var noga med förberedelserna

  – Visst kan det kännas tidskrävande och jobbigt att skriva flera olika annonser och annonstexter och lägga till bra och relevanta bilder. Men det är värt arbetet när annonserna är relevanta och når rätt målgrupp. Det sparar dig garanterat merjobb i slutet då du slipper ändra och göra om annonser som inte fungerar bra.

 • Se till att avsätta tid

  – Ska du till skillnad från Haléns låta besökarna komma till ditt företags Facebook-sida krävs det även ett löpande underhåll av Facebook-sidan. Det måste finnas någon som kan svara på frågor och kommentarer via Facebook. Det är inte något som man bara sätter upp som en kampanj. Det är ett långsiktigt och löpande arbete. Bra exempel på detta är Telia och Ving som jobbar hårt med sin Facebook-sida och bemöter sina kunder.

 • Analysera och utvärdera

  – Facebook tillhandahåller bra rapportverktyg som påminner mycket och Google Adwords och Google Analytics. Använd dessa för att se till att du når dina uppsatta mål.