Viva

Felplacering av annonser i innehållet kan försämra synligheten

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Att visa annonser på en webbsida är för flertalet webbplatser ingen ovanlighet. Men kan du känna igen dig när du landar på ett webbsida som har väldigt mycket annonser? Där det kan bli svårt att hitta och läsa innehållet på en webbsida p.g.a. alla annonser. Jag tror de flesta kan känna igen sig i situationen och att det kan bli frustrerande att läsa innehållet. I många fall så går man tillbaka till sökresultatet i det fall man genomfört en sökning som ledde till ett besök. Google har för ett tag sedan börjat kolla på hur annonser placeras i innehållet, om de är placerade så att de distraherar användarna. Det kan det få konsekvenser för webbsidans synlighet i sökresultatet.

Placera inte annonser som är distraherande i innehållet

Fokus ska inte ligga på att straffa webbsidor som visar annonser. Snarare ska fokus ligga på vilket sätt annonserna placeras i innehållet. Många webbplatsers affärsstrategi och överlevnad baseras på att tjäna pengar på annonser och då blir detta en del i sökmotoroptimeringen att se till att innehållet inte störs av annonser. Vad Google försöker göra är att analysera en webbsidas innehåll för att förstå vad som verkligen har betydelse i innehållet och hur mycket av innehållet som är synligt vid första anblick där annonserna bl.a. kommer in i algoritmerna.

Se över annonserna i innehållet

Matt Cutts chef på Googles spam-avdelning, rekommenderade vid ett tidigare uttalande att: Om du skymmer undan innehållet med annonser så bör du tänka över det. Som publicist eller webbplatsägare kan du reflektera över, om besökarna ser innehållet eller om det ser något annat som är irriterande eller distraherande.

En frågeställning du själv kan ställa dig när du ser över din webbplats innehåll och annonser: Är det uppenbart att man vill endast få besökare att klicka på annonserna, då de är placerat på ett  distraherande sätt i innehållet?

Är svaret Ja på den frågan, då är det troligen dags att se över annonsplaceringarna och tänka om.

För mycket annonser

Det finns även en korrelation mellan antal annonser och hur väl en webbsida rankar. SEOMoz’s 2011 ranking factors visade att antalet Adsense annonser på en webbsida hade en mindre negativ korrelation för synligheten av en webbsida i sökresultatet. Det är troligen inte bara Adsense annonser som den negativa korrelationen i verkligheten innefattar men för undersökningen så var det dessa typer av annonser man hade beräknat på. Flera Panda-uppdateringar har skett sedan datan för undersökningen samlades och där av kan korrelationen ha förändrats och blivit mer negativ. Google själva har en policy att max 3 annonsenheter får finnas per webbsida med deras Adsense annonser.

Sämre placeringar av annonser

Nu kanske du undrar, vad är en dålig placering för en annons i webbsidans innehåll och som kan distrahera besökarna? Ett vanligt sämre förekommande placering av annonser på en webbplatsen kan se ut på följande sätt:

De gröna ytorna illustrerar annonser, gråa generellt innehåll och det svarta sidspecifikt innehåll.

Annonserna täcker en väldigt stor del av ytan. Även den första synliga delen av webbsidans innehåll blir lidande då den större mitten-annonsen trycker ned innehållet. I innehållet uppkommer en annons och distraherar besökarna. Många webbplatser som hade ett upplägg av annonser likt detta exempel ovan, drabbades negativt för synligheten i sökresultatet vid Panda-uppdateringarna.

Bättre placering av annonser

Det finns oftast stora möjligheter för hur och var man kan placera ut annonserna. Vad som är värt att tänka på är att man inte ska uppnå resultatet som på exemplet ovan och försöka undvika ha annonser som trycker ned innehållets synlighet på webbsidan. Google ger två exempel på placeringar av en annons på följande vis:

Annonserna har en blå ram runtom sig. Källa: Google Adsense help

Med dessa två annons-placeringarna ovan så undviker man att trycka ned innehållet allt för mycket och man kan fortfarande hålla CTR:en (klickfrekvensen) hög genom att placera de synligt i början med innehållet.

Vill man undvika att distraherande besökarna i innehållet men ändå använda flera annonser så kan jag föreslå ett upplägg enligt bilden nedan:

Tänk först på besökarnas behov och placera annonserna därefter

Det finns givetvis ett stort intresse för webbplatser som livnära sig på annonser, men det kan ske på bekostnad av användarupplevelsen för hela webbplatsen. Än värre att det blir överflödigt med annonser och att annonserna distraherar innehållet som leder till att webbsidan får försämrad synlighet och därmed minskar antal visningarna av annonserna då trafiken från sökmotorerna minskas. Därmed gäller det att sökmotoroptimera annonsernas placering så att det blir en bra vikt mellan placeringen och antalet annonser. Låt inte annonserna ta över hand. Se till användarnas behov först. Det är bättre om besökaren kommer att uppskatta informationen på webbplatsen och i ett andra led bli återkommande besökare. Än att besökaren blir irriterad och avvisar p.g.a. för distraherande annonsplaceringar i innehållet.