Viva

Fem trender inom CRO 2015

Konverteringsstrategi
Publicerad , senaste uppdatering

Unikt innehåll, enhetlighet i alla kanaler och mer fokus på kunden än någonsin tidigare. Vi ger dig årets trender inom konverterings-optimering.

 

1. Innehåll i fokus

Bra innehåll på webbplatser har alltid varit viktigt. Ändringar hos Google på senaste tiden har ytterligare förstärkt detta. Fokus på innehållet är nödvändigt för bättre organisk synlighet, mer trafik och högre intäkter. Ett innehåll som ska vara unikt, relevant och värdefullt (för besökaren).

Att arbeta med innehållet på rätt vis är en av de största och mest påtagliga möjligheterna för att optimera en webbplats för ökade konverteringar 2015.

KOM IHÅG. Trafik ska generera leads, annars är den poänglös!

 

2. Fler optimerar 2015

Förvånansvärt få företag arbetar idag aktivt med att optimera sina digitala kanaler mot ökad lönsamhet. Vi ser dock ett ökat intresse för att ta vara på den befintliga trafiken och öka marginalerna. 2015 kommer vara året då många företag ökar sitt fokus på att ta tillvara webbplatsens besökare.

TIPS. Öka arbetet med konverteringsoptimering. Det är en investering som ger fina framtida intäkter.

 

3. Mobilt ökar & fler optimerar!

Mobil trafik och därtill kopplade intäkter har ökat kraftigt de senaste åren. Inga ögonbryn höjs där. Prognosen är dock att ökningen kommer fortsätta framöver. Det har aldrig varit viktigare att optimera mobila kanaler än det kommer att vara 2015. Det finns numera många bra verktyg för att testa både mobila webbplatser och appar på olika vis. Nya dyker upp hela tiden. Vi spår att A/B testning på mobila enheter kommer öka och att verktygen för att utföra testerna blir än bättre!

KOM IHÅG. Optimera den mobila kanalen. Din konkurrent gör det redan!

 

4. Testning över plattformar

Vi vet att det inte är en speciellt originell förutsägelse, men att spåra trafiken mellan olika enheter är något som kommer att öka framöver, tvivelsutan. Det var tekniskt komplicerat för några år sedan men flera verktyg har nu kommit med intressanta uppdateringar som gör det möjligt. Däribland Googles Analytics nya version: Google Universal.

TIPS. Vill du leverera en enhetlig upplevelse för besökaren genom alla kanaler; socialt, mobilt och desktop? Bra! ditt varumärke kommer att tacka dig.

 

5. Mer fokus på användarens behov

Avslutningsvis spår vi att 2015 kommer bli det år då kunden står mer i centrum än någonsin tidigare. Inte minst inom e-handeln. Kunden kräver ökad användarvänlighet och genomtänkt upplevelse. Här kommer optimering bli ett centralt verktyg för att vinna i konkurrensen. Med en estimerad ökning av B2C e-handeln (globalt) från 1.47 biljarder dollar 2014 till 2.37 biljarder 2018, är det knappast förvånande (Källa: Cisco systems).

TIPS. Börja tänka på användarens behov 2015 och var med och ta del av ökningen framåt.