Sverige - Viva Media

Filtrera bort ditt eget IP-nummer från Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

skapa-nytt-filterVi har sedan tidigare gått igenom att du i Google Analytics ser två olika besöksantal, ett för totalt antal besök och ett för totalt antal unika besökare. Att veta om, och vara medveten om, dessa skillnader är viktigt men det är också viktigt att filtrera bort den ip-adress du själv och/eller andra personer i ditt företag sitter på för att alla era besök inte ska registreras och ’förstöra’ statistiken. Kanske har du din egen sida som startsida i din webbläsare, kanske är du inne på dig egen sida flera gånger dagligen i kontroll- eller arbetssyfte och då är det onödigt att dessa besök räknas in i statistiken.

Hur du filtrerar bort ditt ip-nummer

För att filtrera bort din ip-adress börjar du med att ta reda på ditt ip-nummer, om du inte redan vet det. Detta gör du lättast genom att besöka sidan http://whatismyipaddress.com/. Kopiera detta ip-nummer och logga därefter in på ditt Google Analytics konto. I översiktsbilden kan du välja redigera för det aktiva konto du vill filtrera bort ip-nummer för. Under kategorin ’Filter som är tillämpade för profilen’ väljer du ’Lägg till filter’. Därefter klickar du i rutan ’Skapa ett nytt filter för profilen’ och döper ditt filter till lämpligt namn, exempelvis ’Mitt ip-nummer’.

Under filtertyp väljer du ’uteslut all trafik från en ip-adress’ och därefter kopierar du in ditt ip-nummer. Observera att du måste låta punkterna i ip-numret föregås av ” för att just utesluta besöken ur statistiken. Därefter klickar du på ’Spara ändringar’ och ditt filter är inlagt.