Viva

Firefox-funktion begränsar mätbarhet

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Under morgonen har jag läst på flera ställen att Firefox funktion ’Tracking Protection’ nästan kan halvera laddningstider för webbsidor som har stora mängder spårningsscript som körs och tredjepartskakor som sätts. Detta är väl positivt?

Ur en webbanvändares synpunkt, ja.
Jag testade detta på Vivamedia.se, och trots att vi har mycket färre script och kakor än exempelvis de stora nyhetswebbplatserna så kan man ändå uppmäta minskade laddningstider. En snabbare och mer responsiv webbplats är alltid att föredra, och att aktivera Tracking Protection kan verkligen göra en stor skillnad.

Ur en marknadsförares synpunkt, not so much.
Ett av de verktygen som blockeras är nämligen vårt kära Google Analytics.

Alla interaktioner (sidvisningar, händelser & transaktioner) som Google Analytics vill skicka blockeras av funktionen, och inga av dess kakor sätts i webbläsaren.

Om man ska nämna något positivt så kan upplevelsen av en webbplats (och i sin tur ett varumärke) förbättras av en minskad laddningstid, och vi vet att snabbare webbsidor har en direkt positiv inverkan på konverteringsgrader. Men vi kommer helt att tappa spårningen av besökarna som nyttjar funktionen. Och ju mindre datamängd vi som marknadsförare har tillgång till, desto svårare blir det att ta rätt beslut.

Under utvärdering
Än så länge utvärderas denna funktionalitet av Mozilla, så det är inte aktiverad i webbläsaren som standard. För att manuellt aktivera funktionen kan du följa stegen här.

Det nuvarande databortfallet är därför väldigt litet, men om denna funktion skulle bli en standardinställning i Firefox, eller bli enklare att aktivera, så skulle det kunna innebära kännbara förluster i datamängden som når Google Analytics.