Viva

Förbättra er synlighet genom intern länkstruktur

Nyhetsbrev Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Hela Googles grundtanke är att webbsidor med mest ingående länkar till sig från andra relevanta sidor associerade med sökordet skulle vara med i sökresultaten. Många är medvetna om detta och arbetar aktivt med externa länkar, men vad många glömmer av är att även tänka på den interna länk-strukturen som kan vara avgörande i många fall.

Textlänkar och menyhierarkier

För det första bör man se till så att alla sidor på webbplatsen finns tillgängliga via textlänkar och ej via bilder, formulär med mera. Att använda en så grund hierarki som möjligt är även det viktigt då det är svårt att få bra synlighet på sidor som placerats långt ner i hierarkin. Tommy Skålberg skrev tidigare ett inlägg om länkstruktur här i newsroomet.

Ett röstningssystem baserat på länkar

En länk ses i Googles ögon som en röst. Låt säga att min sida A länkar till en annan sida på internet, sida B. Länk-texten är ’Rymdforskning’. Då ses denna länk som en röst för att sida B handlar om ’Rymdforskning’.

Ju fler länkar sida B får med länk-texten ’Rymdforskning’, ju större chans är det att denna sida kommer högre upp i sökresultaten vid sökningar relaterade till ’Rymdforskning’.

Arbeta med interna länkar som om de vore externa

Okej, då vet vi att externa länkar fungerar som ett röstsystem. Men lika så är det med interna länkar på er webbplats. Det är just detta många glömmer av, eller rent av inte vet om. Framförallt kan interna länkar hjälpa till att sprida PageRank genom er webbplats hierarki, men även för att ’rösta fram’ viktiga sidor.

Låt säga att ni vill synas på ’Rymdforskning’ på er startsida. Vad händer då om ni från några undersidor länkar till er startsida i brödtext med ’Rymdforskning’ som länk-text? Då röstar ni internt för att er startsida handlar om ’Rymdforskning’ från undersidorna. Detta är oerhört viktigt att tänka på. Skriver ni om en produkt, tjänst eller vad som helst – som bättre beskrivs på en annan sida? Länka då till den sidan i brödtexten och med sökord/sökfras som länk-text, det är en grundsten ni kan utgå från. Till slut kan det resultera i att länkarna mellan era sidor ser ut som ett spindelnät.

interna länkar

Ibland kan man se webbplatser som har en lista med sökord i sidfoten, som länkar till olika undersidor där sökorden är optimerade. Detta kan hjälpa till förbättrad intern länk-struktur, men det är inte lika kraftfullt som att länka sökord i brödtexter. Ett exempel på en webbplats som har väldigt bra intern länk-struktur är Wikipedia. I artiklar kan man tydligt se hur ord länkas till andra artiklar på Wikipedia.

Interna länkar på Wikipedia

Har ni kommit så långt med sökmotoroptimering på er webbplats att ni vet vilka sökord ni vill få synlighet på och på vilken/vilka sidor? Gå då igenom er startsida och undersidor för att se om ni någon stans i brödtexterna kan länka sökord till optimerade landningssidor.

Brödsmulor och sitelinks i sökresultat

Google har sedan en tid tillbaka infört något som kallas ’Sitelinks’ i sökresultaten. Under vissa sidor i sökresultaten kan man se en lista på länkar till undersidor på webbplatsen, exempelvis som man gör vid en sökning på ’MediaAnalys’:

sitelinks

Hur får man då dessa ’Sitelinks’ i sökresultaten? Det är svårt att svara på, men mycket handlar om att ha en bra intern länk-struktur och Sitelinks visas automatiskt genom Googles algoritmer, baserat på sökfrågan. Interna länkar mellan undersidor kan definitivt hjälpa till med detta, men en annan sak är även brödsmulor (breadcrumbs):

Brödsmulor är helt enkelt en mini-sidkarta som listar länkar med hierarkin till den sida man befinner sig på. Dessa länkar kan visas som sitelinks i sökresultat men hjälper även till med att sprida PageRank och förbättra den interna länkstrukturen.

Har du själv uppmärksammat något av detta på din webbplats?