Sverige - Viva Media

Fördelar med Adwords Editor

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Adwords Editor är ett kostnadsfritt verktyg som du enkelt laddar ner och som underlättar för dig som hanterar större eller flera Adwordskonton. Fördelarna med Adwords Editor är att du kan arbeta offline och du kan sen ladda upp ändringarna till ditt Adwordskonto när som helst. Det är enklare och mer effektivt att göra omfattande justeringar och du kan skriva kommentarer på de justeringar du gör för att organisera ditt arbete. Editors översikt underlättar om du ska jobba med flertalet annonsgrupper, exempelvis, då du kan ’drag-and drop’ samt kopiera över information mellan kampanjer, annonsgrupper och/eller konton. Förutom den enklare navigeringen kan du även exportera överblickar på informationen.

Navigering

Efter att du laddat ner verktyget måste du först och främst hämta ditt Adwordskonto och lägga upp det i Editor. Du kan välja specifika kampanjer när du lägger till ett nytt konto, hämta de senaste ändringarna eller hämta hela kontot. Trädvyn är den främsta navigeringsnivån i kontot som du använder för att välja vilket konto, vilken kampanj och vilken annonsgrupp du vill jobba med eller justera. Vill du expandera trädet klickar du på plustecknet bredvid en kampanj så ser du vilka annonsgrupper som tillhör den kampanjen. Efter att du valt det konto eller kampanj du vill arbeta med kan du granska information i den angivna delen av kontot med hjälp av de olika flikarna. Varje flik har sedan ett s.k. verktygsfält med knappar för alla funktioner som du kan tänkas vilja utföra under den specificerade fliken. Till exempel innehåller fliken ’sökord’ knappar där du kan lägga till sökord, göra flera ändringar, radera och återställ markerade ändringar etc.

Symboler och färgkodning

Olika symboler och färger underlättar navigeringen.

Symboler:

 • Plustecken (+): tillagt objekt
 • Delta (?): ändrad post som exempelvis högre daglig budget för en kampanj
 • Minus (-): borttagen post

Färgade cirklar:

Färgade cirklar representerar felsymboler eller varningar.

 • Den röda färgen betyder att objektet bryter mot Googles riktlinjer på något sätt och kommer bara att aktiveras om ett undantag begärs och godkänns.
 • Den gula färgen visar på att objektet bryter mot annonseringspolicy men kan läggas upp i alla fall.
 • Grön betyder att objektet är godkänt.

Färgmarkeringar:

 • Lila betyder att någon ändring gjorts.
 • Grön, i det här sammanhanget, visar att något ändrats i Adwords och sedan har hämtats till Editor.
 • Blå är en ändring som visas som förslag.
 • Den röda färgmarkeringen visar att en ändring utförts i Editor men står i konflikt med en hämtad eller föreslagen justering.

Teckensnittsändringar:

 • Fetstil: ändring som inte har lagts upp
 • Grå: pausad eller raderad kampanj eller annonsgrupp
 • Genomstruken: raderat objekt

Importera- Exportera filer

Du kan dela med dig av informationen i Adwors Editor med andra. Du kan exempelvis dela med dig av ändringar som gjorts för granskning innan det att ändringarna läggs upp live i Adwordskontot. Du kan fritt välja att ha flera som granskar informationen som du vill dela och de kan i sin tur göra ändringar och lägga till kommentarer. Du kan även välja att exportera sammanfattningsrapporter över kontot eller specifik information i kontot. Om du importerar en CSV-fil med förslag på ändringar kan du sedan välja om du vill använda dessa förslag eller inte. Innan du lägger upp informationen som du jobbat fram i Editor bör du vara noga med att kontrollera vilka ändringar som gjorts och se eventuella felsymboler som kan avgöra ifall du kan aktivera kampanjerna. Om du hantera fler än ett konto kan du redigera ett annat konto samtidigt som du kontrollerar eller lägger upp något i Adwordskontot. Tänk på att så fort du har lagt upp ändringarna i Adwords så kommer de att visas på Google om du inte har pausat kampanjen eller annonsgruppen i Adwordskontot.