Viva Media

Förenklad och snabbare rapporthantering i Google analytics med nya funktionen, genväg

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Google analytics introducerar nu ett sätt för att på ett snabbt och enkelt sätt ta fram rapporter. Detta i och med beta funktionen, Genväg (eng. Shortcut). Istället för att man ska behöva klicka sig fram till sina önskade rapporter, applicerade segment, sortering etc. så kan man spara dessa lägen som en genväg och på ett snabbt och enkelt sätt komma till rapporten.

Hur gör du för att skapa, gå in på en och redigera en genväg?

När du har applicerat diverse segment, sortering m.m. inne i en rapport så väljer du att klicka på Genväg Beta och därefter skapar anger du ett namn för genvägen:

Genvag

Då kan du se att genvägen sedan har sparats under fliken “Startsida”:

meny till genväg

Dessa rapporter kan man därefter komma åt på ett enkelt sätt och skulle man vilja förändra något väl inne i rapporten så kan man dessutom spara dessa ändringar direkt i rapport-vyn för den valda genvägen.

Spara genväg

Bra att veta kring genvägar

Du kan skapa genvägar för standard och anpassade rapporter, med den aktuellt visande tabben i rapporten, sortering, segmentering och graf-inställning. Vad som inte sparas är datumintervallen och radantalet. Dessa genvägar till rapporterna kan som andra exporteras, skickas via e-post och genvägarna appliceras på profilnivå.

Väldigt användbar och tidssparande funktion som är välkomnande till Google analytics, anser jag! Vad tycker du?